Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivuston käyttöehdot

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Verkkosivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan toissijaisesti.

1. Sivuston käyttö

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Suomen Seniorihoiva Oy, Y-tunnus 2560205-9, Piispansilta 11 A, 02230 Espoo. Suomen Seniorihoiva Oy antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Suomen Seniorihoiva Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty. Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ovat Suomen Seniorihoiva Oy:llä.

Suomen Seniorihoiva Oy:n logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Suomen Seniorihoiva Oy:n kirjallista suostumusta. Suomen Seniorihoiva Oy:n logon kuviomerkki on suojattu tavaramerkki, jota ei saa kopioida, jäljentää tai käyttää missään muodossa ilman Suomen Seniorihoiva Oy:n kirjallista suostumusta.  Suomen Seniorihoiva Oy:n toiminimi on rekisteröity kaupparekisteriin, jolloin Suomen Seniorihoiva Oy:llä on yksinoikeus toiminimeensä eikä toinen elinkeinonharjoittaja saa käyttää siihen sekoitettavissa olevaa toiminimeä. Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Suomen Seniorihoiva Oy:llä on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen sisältöä, käyttöehtoja, ulkoasua, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia tai lakkauttaa palvelu kokonaan. Suomen Seniorihoiva Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen päivitys- ja huoltotoimenpiteiden ajaksi.

2. Vastuut

Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivusto ja niiden sisältö ovat sivujen käyttäjille suunnattu palvelu. Suomen Seniorihoiva Oy ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Tällä sivustolla julkaistut tiedot voivat viitata tuotteisiin tai palveluihin, joita ei ole saatavilla kaikkialla Suomen valtakunnan alueilla. Käyttäjän on erikseen varmistettava palvelujen saatavuus omalle paikkakunnalleen. Lisätietoja käyttäjän omalla alueella saatavissa olevista tuotteista ja palveluista saa esimerkiksi soittamalla Suomen Seniorihoiva Oy:n palvelunumeroon tai täyttämällä verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen. Suomen Seniorihoiva Oy ei takaa, että verkkosivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan tiedonantotarkoituksessa sitoumuksetta, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Suomen Seniorihoiva Oy:n sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Suomen Seniorihoiva Oy ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai tuhoavia ominaisuuksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

3. Henkilötiedot

Palvellaksemme käyttäjää mahdollisimman hyvin Suomen Seniorihoiva Oy:n voi olla tarpeen pyytää tai saada henkilötietoja. Pyydämme henkilötietoja esimerkiksi silloin, kun käyttäjä ostaa palveluita, pyytää lisätietoja, tilaa markkinointi- tai tukimateriaaleja, rekisteröityy, osallistuu kilpailuun tai kyselyyn tai hakee töitä Suomen Seniorihoiva Oy:sta. Suomen Seniorihoiva Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa yhtiön asiakasrekisteriä ja niitä käytetään vain siinä määriteltyyn tarkoitukseen. Tietoja hankitaan esimerkiksi rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan sekä viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla Suomen Seniorihoiva Oy:lta ja tietosuojaseloste on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Suomen Seniorihoiva Oy voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista sekä myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida kuitenkaan yksilöidä tai tunnistaa tiettyyn henkilöön kuuluvaksi.

4. Sähköposti

Avoimessa ja suojaamattomassa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä sähköpostitse. Suomen Seniorihoiva Oy:llä on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Suomen Seniorihoiva Oy ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

5. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

6. Evästeiden käyttö

Suomen Seniorihoiva Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeiden avulla voimme kehittää verkkosivujamme ja hyödyntää niitä kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme markkinointiviestintämme tehoa. Evästeiden avulla verkkopalvelu voi muistaa asiakkaan lukemia sisältöjä ja tarjota niihin liittyvää lisätietoa. Evästeitä saatetaan myös käyttää mainonnan kohdentamiseen. Tiedon avulla kävijä voi nähdä mainossivustoilla ilmoituksia, jotka ovat sivustolla käyneelle ajankohtaisia ja tärkeitä. Kaikki mainokset eivät perustu evästeiden käyttöön, vaan käyttäjä voi nähdä Suomen Seniorihoiva Oy:n mainoksia verkossa muutenkin.

Evästeiden avulla voidaan tallentaa esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Evästeiden käytön perusteella kävijöitä ei voida tunnistaa eikä henkilötietoja tallenneta. Eväste ei vaikuta tietoturvaan eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön internet-selaimesi asetuksista.