Palveluseteli Helsinki – Espoo

Ammattitaitoista ja edullista palvelua palvelusetelillä

Tiesitkö, että meillä käy myös palvelusetelit?

Suomen Seniorihoiva on hyvinvointialueiden ja aluehallintoviraston hyväksymä palveluntuottaja ja vastaanotamme myös palveluseteleitä. Palveluseteleiden tarkoituksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta siten, että kuntalainen voi itse valita palveluntuottajan, paikan ja ajankohdan.

Mikäli palvelusetelin hakeminen tai käyttöönotto tuntuu vaikealta, neuvomme mielellämme sinua palveluseteliasioissa.

Olemme keränneet tälle sivulle perustiedot palveluseteleihin liittyen. Helsingin ja Espoon palvelusetelit on avattu hieman tarkemmin yhteystietoineen.

Mikäli jokin asia jää mietityttämään, ethän epäröi olla meihin yhteydessä.

Seniorineuvonta Nestori - Seniori-info - Helppiseniori neuvonta - Palveluseteli Helsinki - Palveluseteli Espoo - Palveluseteli Helsinki vanhus - Vanhusten palveluseteli - Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun - Espoon kotihoidon palveluseteli - Helsingin kotihoidon palveluseteli

Kuka voi saada palveluseteleitä?

Palveluseteleitä voi saada kuka tahansa sosiaali- tai terveyspalveluita tarvitseva henkilö, ja niillä voidaan kattaa koko palvelun kustannukset tai osa palvelusta. Palvelusetelin myöntämiseen vaikuttavat hakijan toimintakyky ja bruttotulot.

Kroonista tai etenevää sairautta sairastavan tai vaikeasti vammautuneen henkilön on mahdollista hakea vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palveluseteliä, joka on käytössä esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä.

Kerromme lisää aiheesta kuntakohtaisesti alempaa tällä sivulla.

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP)

Useilla kaupungeilla, kuten Helsingillä ja Espoolla, on käytössä sähköinen palvelusetelijärjestelmä (PSOP): parastapalvelua.fi, jossa voitte vertailla palveluntuottajia ja hintoja sekä näette omavastuuosuutenne määrän.

Omavastuuosuudella tarkoitetaan palvelusetelin arvon ylittävää summaa, joka jää asiakkaan maksettavaksi. PSOP:n kautta pystytte antamaan myös jatkuvaa palautetta saamanne palvelun laadusta.

Henkilökohtaisen avun palvelusetelissä ei ole omavastuuta, vaan palvelu on asiakkaalle ilmainen.

Mikäli sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttö tuntuu hankalalta, voi siihen halutessaan valtuuttaa toisen henkilön. Palvelusetelin käyttö ei kuitenkaan edellytä sähköisenjärjestelmän käyttöä. Kaiken kommunikoinnin voi hoitaa suoraan myös palveluntarjoajan kanssa. Sähköiseen palveluun kirjautuminen edellyttää palvelusetelipäätöksen saamista.

Mikä on palvelusetelin arvo?

Setelin arvo määräytyy aina tapauskohtaisesti. Jatkuvassa kotihoidossa käytetään tulosidonnaista palveluseteliä, mutta se voi olla myös määrätty tietylle arvolle. Asiakas voi halutessaan myös valita palveluseteliä arvokkaamman palvelun ja maksaa loppuosuuden itse. Palvelusetelin arvoa korotetaan, mikäli se vaarantaa henkilön toimeentuloa tai elatusvelvollisuutta.

Käytännössä palvelusetelillä maksaminen tapahtuu niin, että laskutamme kuntaa kerran kuukaudessa palvelusetelin arvon perusteella. Mikäli haluatte ostaa meiltä myös muita palveluita, jotka ylittävät palvelusetelin summan, voi loppuosuuden maksaa itse. Palveluseteleiden arvo vaihtelee, samoin omavastuuosuus.

Palvelusetelillä hankitut palvelut ovat sinulle arvonlisäverottomia. Kotitalousvähennystä ei voi saada palvelusetelin omavastuuosuudesta. Mikäli ostatte meiltä lisäpalveluita omakustanteisesti ilman palveluseteliä, kotitalousvähennystä voidaan soveltaa kustannuksiin normaaliin tapaan.

Ota meihin yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme, niin autamme sinua.

Soita 010 324 9000

Millaiseen palveluun palveluseteliä voi käyttää?

Palvelut, joihin seniorit voivat palveluseteliä käyttää ovat esimerkiksi:

 • Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito
 • Kotisairaanhoito
 • Omaishoito
 • Siivouspalvelut
 • Veteraanipalvelut
 • Päivätoiminta
 • Viriketoiminta
 • Ateriapalvelu
 • Pyykkipalvelu
 • Kuljetuspalvelu
 • Keskustelupalvelu

Palvelusetelit kotihoidossa

Mikäli etsitte vaihtoehtoa kunnan järjestämälle kotihoidolle, teidän on mahdollista saada meiltä kotihoitoa myös palvelusetelin avulla. Palvelusetelin myöntäminen vaatii asiakkaan toimintakyvyn arviointia, jonka pohjalta laaditaan palvelusuunnitelma.  Palvelusetelin arvo määritetään palvelun ja hoidon tarpeen, sekä bruttotulojen perusteella.

Seniorineuvonta Nestori - Seniori-info - Helppiseniori neuvonta - Palveluseteli Helsinki - Palveluseteli Espoo - Palveluseteli Helsinki vanhus - Vanhusten palveluseteli - Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun - Espoon kotihoidon palveluseteli - Helsingin kotihoidon palveluseteli

Palvelusetelin kattamaa kotihoitoa on mahdollista saada vähintään kerran viikossa ja enimmäkseen 40 tuntia kuukaudessa. Mikäli haluatte kotihoidon palvelua enemmän kuin 40 tuntia kuukaudessa, voi lisäpalveluista maksaa itse.

Kuinka hankin kotihoidon palvelusetelin?

Palvelusetelin saaminen vaatii palvelusetelipäätöksen, jonka myöntää hyvinvointialueesi sosiaali- tai terveydenhuollon edustaja, joka määrittää hakijan palvelun tarpeen.

Palvelusetelin hankintapolku etenee niin, että olette yhteydessä asuinalueenne kotihoidon ohjaajaan tai seniori-infoon. Sen jälkeen teille suoritetaan palveluntarpeen arviointi, johon vaikuttavat hakijan toimintakyky ja bruttotulot. Arvioinnin perusteella tehdään päätös palvelusetelin myöntämisestä. Palvelupäätöksen jälkeen saatte palvelusetelin ja voitte itse valita palveluntuottajan. Seuraavaksi voitte olla suoraan yhteydessä haluamaanne palveluntuottajaan joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Kerromme alempana tarkemmat ohjeet Helsingin kotihoidon palveluseteliin liittyen. 

Vammaispalveluiden Henkilökohtaisen avun palveluseteli

Henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee jatkuvaa apua pitkäaikaisen, etenevän tai kroonisen vamman tai sairauden takia.

Henkilökohtaista apua antaa henkilökohtainen avustaja, josta kerromme tarkemmin tällä sivustolla.

Suomen Seniorihoiva - Palveluseteli Helsinki - Palveluseteli Espoo - Palveluseteli Helsinki vanhus - Vanhusten palveluseteli - Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun - Espoon kotihoidon palveluseteli - Helsingin kotihoidon palveluseteli

Henkilökohtaista apua annetaan tavanomaiseen elämään liittyvissä toiminnoissa, kun avun tarve ei pääasiassa johdu ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtainen apu kohdistuu sellaisiin tavanomaisiin asioihin ja toimintoihin, joista henkilö ei vamman tai sairauden vuoksi yksin selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella.

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • sosiaalisen elämän ylläpitämisessä
 • yhteiskunnallisissa asioissa

Kuinka hankin henkilökohtaisen avun palvelusetelin?

Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelit ovat käytössä esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä. Mikäli tarvitset henkilökohtaista apua, voit ottaa yhteyttä hyvinvointialueesi vammaispalveluihin, jossa sosiaalityöntekijä arvioi tilanteen. Saat päätöksestä virallisen päätöksen, johon on merkitty palvelusetelin tuntimäärä henkilökohtaiselle avulle.

Henkilökohtaista apua tai lisätunteja haetaan kirjallisella hakemuksella. Osana palvelutarpeen arviointia sinun tulee arvioida tarvitsemaasi avun määrää. Kirjaa viikon ajalta ylös kaikki ne tapahtumat, joissa olet tarvinnut, käyttänyt tai saanut toisen ihmisen apua. Käytä kirjaamiseen liitteenä olevaa viikkokalenteria. Palauta täytetty viikkokalenteri hakemuksesi liitteenä.

Merkitse ylös

 • Milloin tarvitsit apua eli kellon aika
 • Millaista apua tarvitsit ja mihin
 • Missä tarvitsit apua eli paikka
 • Kuka sinua avusti
 • Miten pitkään avustaminen kesti eli paljonko aikaa kului

Kerromme alempana tarkemmat ohjeet Helsingin ja Espoon vammaispalveluiden palveluseteleihin liittyen.

Helsingin kotihoidon palveluseteli

Toimimme Helsingissä kotihoidon palvelusetelituottajana ja johdamme Helsingin palvelutoimintaa Mannerheimintien toimipisteestä, josta käsin palvelemme lukuisia helsinkiläisiä asiakkaitamme.

Helsingissä palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 34 euroa tunnilta. Palvelusetelin voi saada enintään 40 tunniksi kuukaudessa. Mikäli asiakkaan palveluntarve on enemmän kuin tämä, voidaan palvelusetelillä tuotettua kotihoitoa täydentää kunnan järjestämällä kotihoidolla.

Asiakas voi myös halutessa ostaa palveluntuottajalta palvelusetelin arvon ylittäviä palveluja omalla kustannuksellaan.

Yli 65-vuotta täyttäneet helsinkiläiset saavat opastusta palvelusetelin hakemiseen Helsingin Seniori-infon kautta.

Seniori-info, Helppiseniorin neuvonta:

Palvelunumero:  09 310 445 56
Sähköposti:  seniori.info@hel.fi

Helsingin kotihoidon laatiman palvelu- ja hoitosuunnitelman ulkopuolelle jäävä asiakkaan käyttämä palvelu jää asiakkaan maksettavaksi. Asiakkaan itsensä maksama palvelu voi olla esimerkiksi kaupassa käyntiä, ruoan valmistusta tai ikkunoiden pesua.

Tutustu myös palvelusetelilaskuriin, josta voit arvioida omavastuuosuuden arvon.

Ota meihin yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme, niin autamme sinua.

Soita 010 324 9000

Helsingin vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palveluseteli

Toimimme Helsingissä myös vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajana ja johdamme Helsingin palvelutoimintaa meidän Mannerheimintien toimipisteestä, josta käsin palvelemme lukuisia helsinkiläisiä asiakkaitamme.

Helsingissä henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle tai etenevää sairautta sairastavalle henkilölle.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä Vammaispalveluhakemus -lomakkeella.

Palvelussa edellytetään lisäksi, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön, määrän ja ajankohdan, jolloin pystytään arvioimaan paremmin tarvittavaa tuntimäärää.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu aina palvelusuunnitelmaan. Päätös henkilökohtaisen avun toteuttamistavasta ja tuntimääristä henkilökohtaisen avun toteuttamiseksi tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella.

Voit katsoa lisätietoa ja oman alueesi toimipisteen yhteystiedot tältä sivustolta.

Espoon vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palveluseteli

Toimimme Espoossa myös vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajana ja johdamme Espoon palvelutoimintaa Matinkylän kauppakeskus Iso Omenassa, mistä käsin palvelemme lukuisia espoolaisia asiakkaitamme.

Espoossa henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle tai etenevää sairautta sairastavalle henkilölle, kun avun tarve on määrällisesti runsasta ja jatkuvaluonteista tai vähäisempää, mutta toistuvaa.

Espoolaisten vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun palvelusetelin myöntää Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vammaispalvelut neuvoo vammaispalveluihin ja kehitysvammahuoltoon liittyvissä asioissa. Voit ottaa yhteyttä vammaispalveluihin, jos sinulla tai läheiselläsi on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Voit olla yhteydessä neuvontapuhelimeen p. 029 1512 425, joka palvelee arkisin klo 9–11 ja klo 12-14.

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön vammaispalvelut.espoo-kauniainen@luvn.fi.

Voit lukea lisää aiheesta tältä sivustolta.

Omaishoidon tuen palveluseteli – ansaittu omaishoitajan vapaa

Mikäli toimit omaishoitajana, sinulle kuuluu lakisääteiset omaishoitajan vapaapäivät, mihin usein annetaan palveluseteli kuntakohtaisesti. Omaishoitajan vapaan palvelusetelillä saat yleensä pari kolme päivää vapaata joku kuukausi, jotka voit käyttää omaan hyvinvointiisi.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin myöntämän omaishoidontuen palvelusetelin arvo on 34 euroa tunnilta. Asiakas maksaa lakisääteisten vapaapäivien hoidosta omavastuuosuuden, jonka arvo vuonna 2022 oli 11,60 euroa per vuorokausi.

Voit lukea lisätietoa omaishoidon lomituksesta esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Omaishoitajien ja Tampereen Seudun Omaishoitajien sivuilta.

Arvokasta tietoa löytyy myös Helsingin Omaishoidon tuki -esitteestä, mikä sisältää tärkeää tietoa tuen edellytyksistä, hoidon tarpeen arvioinnista, hoitopalkkioista ja vapaista.

Esitteestä löydät myös ohjeita omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista ja omaishoidon tuen hakemisesta Helsingissä.

Jätä siis huoletta omaisesi meidän hoivaan ja lähde hyvin ansaitulle vapaalle.

Voit lukea lisää omaishoidon tuen palveluseteliasioista tältä sivulta.

Palveluseteli Helsinki - Palveluseteli Espoo - Palveluseteli Helsinki vanhus - Vanhusten palveluseteli - Palveluseteli vanhusten palveluasumiseen ja kotipalveluun - Espoon kotihoidon palveluseteli - Helsingin kotihoidon palveluseteli

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli tarvitset apua palveluseteliasioissa, niin autamme sinua.

Voit olla meihin yhteydessä oheisen yhteydenottolomakkeen kautta tai soittaa asiakaspalveluumme. Autamme mielellämme palveluseteliasioihin tai mihin tahansa hoivapalveluihin liittyen.

 

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

Mikäli haluat ostaa palvelusetelin lisäksi hoivapalveluitamme itsemaksavana asiakkaana, se onnistuu helposti meidän kauttamme. Hinnoittelemme hoivapalvelumme tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Tuottamamme hoiva- ja kotipalvelut ovat arvonlisäverotonta ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös esimerkiksi Espoon ja Helsingin kotihoidon palveluseteli, jonka arvo määräytyy tapauskohtaisesti sekä omaishoidon tuen palveluseteli. Lisätietoa hoivapalveluiden hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Lue lisää