Hoitotahto – näin turvaat mielenrauhasi hoitotahdolla

Mikä on hoitotahto?

Hoitotahdolla tarkoitetaan omaa hoitoasi koskevien toiveiden etukäteisilmoitusta eli tahdonilmaisua sitä varten, että olet tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden, tajuttomuuden, vanhuuden heikkouden tai muun syyn vuoksi estynyt sitä ilmaisemaan.

Hoitotahto määrittelee kenelle hoitotietojasi saa luovuttaa, ja kuka saa tehdä hoitoa koskevia päätöksiä puolestasi. Kirjallinen hoitotahto tunnetaan myös nimellä hoitotestamentti.

Hoitotahto malli - Hoitotahto malleja - Hoitotahto esimerkki - Hoitotahtolomake

Miksi tarvitsen hoitotahdon?

Jokaisella henkilöllä on itsemääräämisoikeus, mikä tarkoittaa, että sinulla on oikeus lain sallimissa rajoissa vaikuttaa saamaasi hoitoon. Hoitotahto on ilmaisu toiveistasi sinua koskevissa hoitotoimissa. Hoitotahto tulee tarpeeseen tilanteessa, jossa et itse pysty ilmaisemaan tahtoaan sairauden tai muun estyneisyyden vuoksi.

Hoitotahdon olemassaolo helpottaa myös läheisten huolta ja ahdistusta, kun he saavat tiedon siitä, miten toivoisit elämän loppuvaiheen hoidettavan. Lisäksi hoitotahto helpottaa hoitohenkilökunnan tekemiä päätöksiä.

Hoitotahto on lähtökohtaisesti tarkoitettu tilanteisiin, jossa toipumisen ennuste on heikko tai huono. Hoitotahtoa ei käytetä tilanteissa, joissa asianomainen joutuu äkillisesti tajuttomana sairaalahoitoon, mikäli toipuminen on todennäköistä.

Ketä hoitotahtoni sitoo?

Hoitotahto sitoo lain määrittelemissä rajoissa terveydenhuollon henkilökuntaa tietynlaisen hoidon antamisessa tai antamatta jättämisessä. Jotta tahdonilmaisuasi voidaan noudattaa, hoitohenkilökunnan tulee olla tietoisia hoitotahdostasi. Tämä voit varmistaa noudattamalla ”Miten hoitotahto tehdään?” –osion ohjeistusta. Mukana voi kantaa myös hoitotahtokorttia, esimerkiksi lompakossa, joka tarvittaessa muistuttaa hoitotahdon olemassaolosta.

Hoitotahdon sisältö

Hoitotahto voi sisältää yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi elintoimintoja ylläpitävien laitteiden käytöstä, elämää vain lyhytaikaisesti pidentävien hoitojen käytöstä, mihin erikseen mainittuihin hoitoihin suostut tai mistä erikseen mainituista hoidoista kieltäydyt. Hoitotahto saa sisältää muitakin toiveita, kuin pelkästään lääketieteelliseen hoitamiseen liittyvää sisältöä.

Hoitotahto voi sisältää myös valtuutuksen toiselle henkilölle, jolloin valtuutettu voi tehdä hoitopäätöksiä silloin kun olet itse siihen estynyt. Valtuutettu voi olla esimerkiksi läheisesi. Hoitotahdon sisällön tulee olla yksityiskohtainen ja selkeä, koska se sitoo hoitohenkilökuntaa myös tilanteissa, joissa läheiset ovat eri mieltä asianomaisen hoitotoimista tai hoitotoiveista. Hoitotahdon sisältöä voidaan muuttaa koska tahansa tai peruuttaa kokonaan.

Hoitotahdon tekemisen vaivattomuus

Voit tehdä hoitotahdon kirjallisesti, joko vapaamuotoisesti taikka käyttämällä olemassa olevia lomakkeita. Suomen laki ei määrittele ehdotonta muotomääräystä. Tärkeää hoitotahdon tekemisessä ovat olennaiset ja selkeät tiedot.

Hoitotahto tehdään ensisijaisesti Omakanta –rekisterissä, jonne kirjaudutaan esimerkiksi pankkitunnuksilla. Tällöin se on terveydenhuollon toimijoiden saatavilla, yksiköstä riippumatta. Voit ilmaista hoitotahtosi myös suullisesti, jolloin hoitohenkilökunnan tulee kirjata se sairaskertomukseen. Hoitotahto suositellaan kuitenkin lähtökohtaisesti tehtäväksi kirjalliseksi.

Kirjalliseen hoitotahtoon tulee laittaa varsinaisen sisällön lisäksi allekirjoituksesi ja päivämäärä. Halutessasi hoitotahtoon voidaan lisätä kahden todistajan allekirjoitukset, jotka vakuuttavat, että olet tehnyt hoitotahdon vapaaehtoisesti ja ymmärtäen sen sisällön merkityksen. Todistajat eivät ole pakollisia, vaan hoitotahto on pätevä pelkällä allekirjoituksellasi. Todistajien käyttäminen on kuitenkin tahtosi turvaamiseksi suositeltavaa.

Hoitotahdon tekeminen edellyttää aina, että asianomainen ymmärtää hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tarvittaessa voit pyytää lääkärin lausuntoa, jossa todistetaan henkilön kelpoisuus ja ymmärryskyky tehdä itseään koskevia hoitotahtopäätöksiä.

Pidä hoitotahtosi tallessa

Säilytät hoitotahtoasi turvallisimmin Omakanta –rekisterissä, jolloin se on saatavilla kaikilla terveyshuollon toimijoilla.

Voit myös viedä hoitotahdon mukanasi terveyskeskukseen tai sairaalaan, ja pyytää henkilökuntaa tekemään tarvittavat merkinnät tietoihisi. Kopio alkuperäisestä hoitotahdosta voidaan lisäksi liittää potilaskertomukseesi. Hoitotahdon muutos tai peruutus kirjataan myös potilastietoihisi.

Hoitotahdosta suositellaan tekevän kopiot asianomaiselle sekä asianomaisen läheiselle. Läheisille on hyvä kertoa hoitotahdon olemassa olosta sekä siitä, mistä dokumentti löytyy.

Hoitotahto voimassa koko elinajan

Hoitotahto on periaatteessa voimassa koko henkilön elinajan, koska sille ei ole asetettu voimassaolomääräyksiä. Hoitotahto kannattaa kuitenkin tarkistaa säännöllisin väliajoin ja kirjata tarkistuspäivämäärä hoitotahtoon. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että lääketiede kehittyy nopeasti ja uusia hoitomuotoja otetaan jatkuvasti käyttöön.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua.

Mikäli sinulle heräsi mitä tahansa kysyttävää hoitotahdosta tai muusta hoiva-alaan liittyvästä, niin ota meihin yhteyttä ja autamme sinua.
 

 
Hoitotahto malli - Hoitotahto malleja - Hoitotahto esimerkki - Hoitotahtolomake

Yleistä tietoa hoivapalveluistamme löydät täältä.

 

My Sundelin - Hoitotahto malli - Hoitotahto malleja - Hoitotahto esimerkki - Hoitotahtolomake
My Sundelin
Palvelupäällikkö
Terveydenhuollosta vastaava johtaja
050 326 5571
my.sundelin@suomenseniorihoiva.fi

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

Ota meihin yhteyttä

Täytä oheinen lomake tai soita suoraan asiakaspalveluumme, niin autamme sinua.

Soita 010 324 9000

 

 

 

Autamme mielellämme hoitotahdon tekemisessä sinua tai läheistäsi. Hoitotahto kannattaa ehdottomasti tehdä. Hoivapalvelumme hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Palvelumme ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, johon on erillinen hinnasto kuntakohtaisesti. Lisätietoa hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Lue lisää

 

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki

Palaa takaisin yleiskategoriaan:

Vinkit

Jaa julkaisu ystävillesi ja tutuillesi alla olevista sosiaalisen median -painikkeista.