Hoitotahto – näin turvaat mielenrauhasi hoitotahdolla

Mikä on hoitotahto?

Hoitotahto on omaa hoitoasi koskevien toiveiden etukäteisilmoitus. Hoitotahto laaditaan, sillä sen avulla voit ilmaista tahtosi, vaikka olisitkin tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden, tajuttomuuden, vanhuuden heikkouden tai muun syyn vuoksi estynyt sitä ilmaisemaan.

Hoitotahto määrittelee kenelle hoitotietojasi saa luovuttaa ja kuka saa tehdä hoitoa koskevia päätöksiä puolestasi. Kirjallinen hoitotahto tunnetaan myös nimellä hoitotestamentti.

Hoitotahto malli - Hoitotahto malleja - Hoitotahto esimerkki - Hoitotahtolomake

Miksi hoitotahto pitäisi laatia?

Jokaisella henkilöllä on itsemääräämisoikeus, mikä tarkoittaa, että henkilöllä on lain sallimissa rajoissa oikeus vaikuttaa saamaansa hoitoon. Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin esimerkiksi tajuttomuuden, toimintakyvyn heikkenemisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahto tulee siis tarpeeseen tilanteessa, jossa ei itse pysty ilmaisemaan tahtoaan sairauden tai muun estyneisyyden vuoksi.

Se, että hoitotahto on laadittu, helpottaa myös läheisten huolta ja ahdistusta, kun he saavat tiedon siitä, miten toivoisit elämän loppuvaiheen hoidettavan. Lisäksi hoitotahto helpottaa hoitohenkilökunnan tekemiä päätöksiä.

Hoitotahto on lähtökohtaisesti tarkoitettu tilanteisiin, jossa toipumisen ennuste on heikko tai huono. Hoitotahtoa ei käytetä tilanteissa, joissa asianomainen joutuu äkillisesti tajuttomana sairaalahoitoon, mikäli toipuminen on todennäköistä.

Ketä hoitotahto sitoo?

Hoitotahdossa ilmaistu kannanotto hoitoon ja elämää ylläpitäviin toimintoihin sitoo hoitoon osallistuvia terveydenhuollon ammattilaisia hoitopaikasta riippumatta. Näitä ovat esimerkiksi hengityslaitteeseen kytkemistä, suonensisäistä antibioottihoitoa ja keinoruokintaa koskevat kiellot.

Jotta henkilön tahtoa voidaan noudattaa, hoitohenkilökunnan tulee olla tietoisia hoitotahdosta. Tämän voi varmistaa noudattamalla Hoitotahdon sisältö -osion ohjeistusta. Mukanaan kannattaa kantaa myös hoitotahtokorttia, esimerkiksi lompakossa, joka tarvittaessa muistuttaa hoitotahdon olemassaolosta.

Hoitotahdon sisältö

Hoitotahto voi sisältää yksityiskohtaisia ohjeita esimerkiksi elintoimintoja ylläpitävien laitteiden käytöstä, elämää vain lyhytaikaisesti pidentävien hoitojen käytöstä, mihin erikseen mainittuihin hoitoihin suostut tai mistä erikseen mainituista hoidoista henkilö kieltäytyy. Hoitotahto saa sisältää muitakin toiveita kuin pelkästään lääketieteelliseen hoitamiseen liittyvää sisältöä. Hoitotahto voi sisältää muun muassa ruokaan, juomaan tai ympäristöön liittyviä toiveita, jotka varsinaisesti eivät ole lääketieteellistä hoitoa.

Mitä tarkempi hoitotahto on, sitä paremmin hoitohenkilökunta ja läheiset pystyvät vastaamaan potilaan toiveisiin. Voit esimerkiksi kertoa, että vaikka olisit tajuttomana, haluat huoneeseesi klassista musiikkia tai että jos pystyt syömään ruokaa, tahdot ruoan olevan ennemmin herkullista kuin suolatonta ja rasvatonta.

Hoitotahto voi sisältää myös valtuutuksen toiselle henkilölle, jolloin valtuutettu voi tehdä hoitopäätöksiä silloin kun olet itse siihen estynyt. Tämän asiakirjan nimi on edunvalvontavaltuutus. Valtuutettu voi olla esimerkiksi läheisesi. Hoitotahdon sisällön tulee olla yksityiskohtainen ja selkeä, koska se sitoo hoitohenkilökuntaa myös tilanteissa, joissa läheiset ovat eri mieltä asianomaisen hoitotoimista tai hoitotoiveista. Hoitotahdon sisältöä voidaan muuttaa koska tahansa tai hoitotahto voidaan peruuttaa kokonaan.

Hoitotahdon tekemisen vaivattomuus

Hoitotahto voidaan laatia kirjallisesti, joko vapaamuotoisesti taikka käyttämällä olemassa olevia lomakkeita. Suomen laki ei määrittele hoitotahdolle ehdotonta muotomääräystä. Tärkeää on, että hoitotahto sisältää kaikki olennaiset ja selkeät tiedot.

Hoitotahto laaditaan ensisijaisesti Omakanta –rekisterissä, jonne voi kirjautua esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tällöin se on terveydenhuollon toimijoiden saatavilla, yksiköstä riippumatta. Hoitotahto voidaan ilmaista myös suullisesti, jolloin hoitohenkilökunnan tulee kirjata se sairaskertomukseen. Hoitotahto suositellaan kuitenkin lähtökohtaisesti tehtäväksi kirjalliseksi.

Kirjalliseen hoitotahtoon tulee laittaa varsinaisen sisällön lisäksi allekirjoituksesi ja päivämäärä. Halutessaan hoitotahtoon voi lisätä kahden todistajan allekirjoitukset, jotka vakuuttavat, että hoitotahto on laadittu vapaaehtoisesti ja ymmärtäen sen sisällön. Todistajat eivät ole pakollisia, vaan hoitotahto on pätevä, vaikka siinä olisi vain pelkästään asianosaisen allekirjoitus. Todistajien käyttäminen on kuitenkin suositeltavaa.

Hoitotahdon tekeminen edellyttää aina, että asianomainen ymmärtää hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tarvittaessa lääkärinlausunnolla voidaan todistaa henkilön kelpoisuus sekä kyky tehdä itseään koskevia hoitotahtopäätöksiä.

Pidä hoitotahto tallessa

Hoitotahto säilyy turvallisimmin Omakanta –rekisterissä, jolloin se on saatavilla kaikilla terveyshuollon toimijoilla.

Hoitotahdon voi myös viedä mukanaan terveyskeskukseen tai sairaalaan, ja pyytää henkilökuntaa tekemään tarvittavat merkinnät tietoihisi. Kopio alkuperäisestä hoitotahdosta voidaan lisäksi liittää potilaskertomukseesi. Hoitotahdon muutos tai peruutus kirjataan myös potilastietoihin.

Hoitotahdosta suositellaan tekevän kopiot asianomaiselle sekä asianomaisen läheiselle. Läheisille on hyvä kertoa, että hoitotahto on olemassa sekä mainita, mistä lomake löytyy.

Hoitotahto pysyy voimassa koko elinajan

Hoitotahto on periaatteessa voimassa koko henkilön elinajan, koska sille ei ole asetettu voimassaolomääräyksiä. Hoitotahto kannattaa kuitenkin tarkistaa säännöllisin väliajoin ja kirjata tarkistuspäivämäärä hoitotahtoon. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että lääketiede kehittyy nopeasti ja uusia hoitomuotoja otetaan jatkuvasti käyttöön.

Hoitotahto kannattaa laatia jo nuorena, sillä koskaan ei tiedä, mitä elämä tuo tullessaan. Asiantuntijat itse asiassa suosittelevat, että hoitotahto, edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto tehtäisiin samaan aikaan. Selkeästi ilmaistu tahto – oli kyse sitten hoitotahdosta tai testamentista – auttaa myös omaisia ymmärtämään paremmin elämääsi koskevia päätöksiä ja niiden seurauksia.

Hoitotahto on vaivatonta laatia Omakanta-rekisteriin. Malli hoitotahdon laatimiseen löytyy esimerkiksi täältä.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua.

Mikäli sinulle heräsi mitä tahansa kysyttävää hoitotahdosta tai muusta hoiva-alaan liittyvästä, niin ota meihin yhteyttä ja autamme sinua.

Hoitotahto malli - Hoitotahto malleja - Hoitotahto esimerkki - Hoitotahtolomake

Yleistä tietoa hoivapalveluistamme löydät täältä.

 

My Sundelin - Hoitotahto malli - Hoitotahto malleja - Hoitotahto esimerkki - Hoitotahtolomake
My Sundelin
Palvelupäällikkö
Terveydenhuollosta vastaava johtaja
050 326 5571
my.sundelin@suomenseniorihoiva.fi

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

 

Autamme mielellämme hoitotahdon tekemisessä sinua tai läheistäsi. Hoitotahto kannattaa ehdottomasti tehdä. Hoivapalvelumme hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Palvelumme ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, johon on erillinen hinnasto kuntakohtaisesti. Lisätietoa hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Lue lisää

 

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki

Palaa takaisin yleiskategoriaan:

Vinkit

Jaa julkaisu ystävillesi ja tutuillesi alla olevista sosiaalisen median -painikkeista.