Vinkit

Näin turvaat mielenrauhasi hoitotahdolla

Hoitotahdolla tarkoitetaan omaa hoitoasi koskevien toiveiden etukäteisilmoitusta eli tahdonilmaisua sitä varten, että olet tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden, tajuttomuuden, vanhuuden heikkouden tai muun syyn vuoksi estynyt sitä ilmaisemaan.

Näin haet eläkettä saavan hoitotukea

Sinulla saattaa olla oikeus Kelan myöntämään hoitotukeen, mikäli olet eläkkeellä ja toimintakykysi on heikentynyt. Eläkkeensaajan hoitotuki myönnetään aina tapauskohtaisesti. Muut tulot tai omaisuus eivät vaikuta hoitotukeen.

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki