Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet

Suomessa on arviolta noin 200 000 muistisairautta sairastavaa ihmistä. Muistisairaudet alkavat usein hiljalleen, minkä takia oireita ei heti huomaa. Monet muistisairauksien oireet saatetaan myös laittaa yleisesti vain ”vanhuuden piikkiin”, minkä takia niiden huomaaminen on vaikeampaa.

Tässä artikkelissa käymme läpi neljän yleisimmän muistisairauden oireet sekä muutamia yleisiä vinkkejä muistisairaan kuntoutukseen ja kotihoitoon liittyen.

Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet - Muistisairaus oireet - Muistisairauksien hoito - Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet - Yleisimmät muistisairaudet

Neljä yleisintä muistisairautta järjestyksessään ovat:

 • Alzheimerin tauti
 • Verisuoniperäinen muistisairaus
 • Lewyn kappale -tauti
 • Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvat muistisairaudet

Alzheimerin tauti on maailman yleisin muistisairaus ja se vastaa arviolta 60 % – 80 % kaikista muistisairauksista. Alzheimerin tauti on myös yleisin dementiaa aiheuttava sairaus. Suurin osa Alzheimeriin sairastuneista on yli 65-vuotiaita, mutta sitä voi esiintyä nuoremmillakin. Alzheimerin taudin puhkeamisen jälkeen sairauden kanssa voi elää 4–20 vuotta riippuen useista tekijöistä.

Verisuoniperäinen muistisairaus syntyy aivojen verisuonten vaurioiden sekä muiden aivoverenkiertohäiriöiden seurauksena. Alzheimerin tavoin ikääntyminen on suurin verisuoniperäisen muistisairauden aiheuttaja.

Lewyn kappale -taudissa sairastuneelle kehittyy aivoihin solujen sisälle poikkeavia proteiinikertymiä, eli Lewyn kappaleita. Lewyn kappale -tautia esiintyy yleensä vain 50 ikävuoden jälkeen.

Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet syntyvät otsa- ja ohimolohkojen toiminnan heikkenemisen seurauksena. Otsa-ohimolohkoperäistä muistisairautta esiintyy paljon myös 45–64-vuotiailla, vaikkakin muistisairaus itsessään on harvinaisempi.

Muistisairauksien oireet

Muistisairauksien oireet vaihtelevat hieman sen mukaan, mikä muistisairaus on kyseessä. Tyypillistä kaikille on kuitenkin se, että oireet alkavat pikkuhiljaa ja ne voimistuvat jaksottain. Hyvällä kuntoutustoiminnalla muistisairauden kehittymistä voidaan hieman hidastaa ja elämänlaatua parantaa. Kuntoutuksesta voit lukea artikkelin lopusta.

Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet - Muistisairaus oireet - Muistisairauksien hoito - Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet - Yleisimmät muistisairaudet

Alzheimerin taudin oireet:

 • Päivittäistä toimintaa haittaava asioiden unohtelu ja muistihäiriöt. Esimerkiksi päivämäärien, sanojen, sovittujen tapahtumien ja nimien unohtaminen. Normaalia ikääntymisen mukana tuomaa hetkittäistä nimien unohtelua ei tule kuitenkaan sekoittaa Alzheimeriin.
 • Ajantajun kadottaminen ja epätietoisuus olinpaikasta. Joskus sairastunut saattaa unohtaa, miten päätyi tiettyyn paikkaan tai miksi on kyseisessä paikassa. Etenkin uudet paikat aiheuttavat levottomuutta.
 • Toistuva kysymysten kysely.
 • Numeroiden kanssa toimiminen on vaikeaa, minkä takia esimerkiksi kaupassa maksaminen vaikeutuu.
 • Vetäytyneisyys, ahdistuneisuus, apatia ja muut persoonallisuuden muutokset.
 • Suunnittelua ja keskittymistä vaativien tehtävien suorittaminen on vaikeaa.
 • Aistiharhat ja vainoharhaisuus.
 • Seksuaaliset käytösoireet.

Lisätietoa Alzheimerin taudista ja sen ensioireista löydät täältä.

Muistisairaudet oireet - muistisairaus oireet

Verisuoniperäisen muistisairauden oireet:

 • Äkilliset lihasheikkoudet. Toinen puoli kehosta saattaa halvaantua hetkeksi.
 • Suunnittelua ja keskittymistä vaativien tehtävien suorittaminen on vaikeaa.
 • Mielialavaihtelut. Masennusta voi esiintyä tai henkilö voi muuttua aiempaa tunteellisemmaksi.
 • Kävelyvaikeudet ja kömpelyys. Henkilön kävely ei ole normaalia ja kävelytyyliä on hankala muuttaa yrittämisestä huolimatta.
 • Puhehäiriöt.

Voit lukea lisätietoa verisuoniperäisestä muistisairaudesta tältä sivulta.

Lewyn kappale -taudin oireet:

 • Selkeät ja nopeat vireystilan vaihtelut pirteyden ja uneliaisuuden välillä.
 • Näköharhat.
 • Fyysinen toiminta hidastuu ja jäykistyy selvästi. Esimerkiksi kävelystä tulee hitaampaa ja kotona tehtävät askareet kestävät pidempää.
 • Tilan ja etäisyyksien hahmottamisvaikeudet.
 • Kaatuilu.

Voit lukea lisätietoa Lewyn kappale -taudista täältä.

Otsa-ohimolohkorappeumasta johtuvan muistisairauden oireet:

 • Persoonallisuus- ja käytösmuutokset. Käytös voi olla tilanteisiin sopimatonta, töykeää, impulsiivista. Muutokset voivat näkyä myös esimerkiksi hygienian laiminlyöntinä, ylensyöntinä ja yleisenä motivaation puutteena.
 • Puhevaikeudet. Esimerkiksi sanojen muistaminen, puheen hitaus, sanajärjestyksen vääristyminen tai puheen sisällön köyhtyminen.
 • Luku- ja kirjoitushäiriöt.
 • Änkytys.

Mistä muistisairaus voi johtua?

Muistisairaus voi kehittyä henkilölle monista eri syistä. Joihinkin näistä syistä voi vaikuttaa itse, mutta toisiin, kuten ikääntymiseen tai sukurasitteeseen, ei voi itse vaikuttaa. Terveellinen elämäntapa monipuolisella ravinnolla ja riittävällä liikunnalla on usein tehokkain tapa torjua ja hoitaa muistisairauksia.

Muistisairauksia aiheuttaa:

 • Ikä kasvattaa riskiä sairastua henkilön ollessa 65–70 vuotta ja sitä vanhempi
 • Sukurasite lisää todennäköisyyttä muistisairauksien kehittymiselle. Vaikka suvussa ei esiintyisi muistisairauksia, niin se ei kuitenkaan poista sairastumisen riskiä.
 • Downin oireyhtymä
 • Tupakointi
 • Diabetes, 1- ja 2-tyypin diabetes voi lisätä sairastumisen riskiä etenkin silloin, jos hoitotasapainossa on pitkään jatkuvaa vaihtelua.
 • Masennus etenkin vanhemmalla iällä
 • Sydän ja verisuonitaudit liittyvät usein korkeaan kolesteroliin, korkeaan verenpaineeseen ja ylipainoon, jotka lisäävät riskiä sairastua muistisairauksiin.

Millaista kuntoutustoimintaa muistisairaalle on hyvä järjestää?

Muistisairauden etenemistä voi hidastaa erilaisin keinoin ja sairaudesta syntyviä riskejä voi minimoida kiinnittämällä huomiota kodin turvallisuuteen ja sairastavan hyvään ja säännölliseen hoitoon. Muistisairauksien hoito on hyvin kokonaisvaltainen, jossa osana hoitoa tulee huomioida esimerkiksi ravitsemus ja liikunta, sillä pelkällä lääkehoidolla ei saavuteta riittäviä tuloksia.

Kuntoutuksessa erittäin tärkeää on järjestää muistisairaan aivoille virikettä. Sairastuneen puolesta ei tule tehdä kaikkea, vaikka se saattaisi monesti tuntua nopeammalta ja helpommalta. Kuitenkin juuri tuttujen asioiden tekeminen, kuten kotityöt ja kaupassakäynti, pitävät kuntoutettavan mielen virkeänä.

Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet - Muistisairaus oireet - Muistisairauksien hoito - Verisuoniperäinen muistisairaus - Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet - Yleisimmät muistisairaudet

Tavallisten askareiden lisäksi hyviä kuntoutuskeinoja ovat:

 • Ulkoilu, koska se tuo virikettä mielelle ja keholle
 • Tuolijumppa tai tanssi lihaskunnon ylläpitoon
 • Sanaristikot tai muut kevyttä aivojumppaa vaativat askareet pitämään mieltä virkeänä
 • Säännöllinen seuranpito ja tekeminen tuttujen ihmisten tai hoitajien kanssa. Tällaiset hetket saavat sairauden unohtumaan ja ne luovat rytmiä päiviin ja viikkoihin.
 • Perusasioista huolehtiminen (esim. kodin siisteys, hygienia ja maukas ruoka)

Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet - Muistisairaus oireet - Muistisairauksien hoito - Verisuoniperäinen muistisairaus - Lewyn kappale -tauti - Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet - Yleisimmät muistisairaudet

Tärkeää on myös huolehtia kotona asuvan muistisairaan turvallisesta ympäristöstä:

 • Kynttilöiden poltto vain valvotusti
 • Palovaroittimien testaaminen
 • Liukuesteiden, kumimattojen ja tukikahvojen asentaminen kaatumisten ehkäisyksi
 • Lääketurvallisuuden varmistaminen ja selkeä ohjeistus, ettei lääkkeiden ottaminen unohdu tai tapahdu kahdesti saman päivän aikana

Muistisairaudet ja muistisairauksien oireet - Muistisairaus oireet - Muistisairauksien hoito - Verisuoniperäinen muistisairaus - Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet - Yleisimmät muistisairaudet

Kiinnitä erityisesti huomiota:

 • Painon kehitykseen
 • Lihaskunnon ylläpitämiseen
 • Säännölliseen aivojumppaan
 • Terveelliseen ruokavalioon ja tupakoimattomuuteen
 • Henkilökohtaiseen hygieniaan
 • Käsien ja jalkojen kuntoon
 • Muistisairaan tapaamisen kiireettömyyteen

Muistisairaus edellyttää myös tietyistä rutiinitoiminnoista huolehtimista säännöllisesti. Esimerkiksi muistisairaan siisteys ja ulkoinen olemus on hyvin tärkeää ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Tähän liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hiusten pesu ja kampaus, parranajo, miellyttävä ja asiallinen pukeutuminen, käsien ja jalkojen rasvaaminen ja kynsien leikkaaminen sekä muu ihonhoito.

Mikäli muistisairaan kotona käy säännöllisesti hoitaja, niin on erittäin tärkeää, että hoitaja on joka kerta sama. Näin hoitaja muodostuu hoidettavalle tutuksi ystäväksi, mikä parantaa luottamusta ja tekee hoitokäynneistä mukavampia. Lisäksi hoidettavan kuntoa ja sen kehitystä voidaan tarkkailla huomattavasti luotettavammin, jos hoitaja on aina sama.

Muistisairaudet - Muistisairaus oireet - Muistisairauksien hoito - Verisuoniperäinen muistisairaus - Lewyn kappale -tauti - Otsa-ohimolohkoperäiset muistisairaudet - Yleisimmät muistisairaudet

Jos aiemmin listatut muistisairauksien oireet alkavat – tai jos yksikin oire kuten muistihäiriö alkaa – näkyä seniorin toiminnassa, niin olisi syytä hakeutua nopeasti lääkärille ja muistitesteihin, sillä varhainen diagnoosi on tärkeää sairauden kulun kannalta. Näin pystytään järjestämään oikea lääkehoito ja kuntoutus riittävän varhaisessa vaiheessa.

Kuntouttaminen on paras aloittaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioiden seniorin ravitsemus, liikunta, seuranpito ja lääkehoito.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua.

Mikäli muistisairaus koskettaa sinua tai läheisiäsi tai sinulle heräsi mitä tahansa kysyttävää muistisairauksista tai niiden kuntoutuksesta, vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.
 

 
Yleistä tietoa hoivapalveluistamme löydät täältä. Voit lukea lisätietoa muistisairauksista esimerkiksi Muistiliiton sivuilta.

 

Muistisairaudet oireet - Dementia oireet - Muistisairaus oireet - My Sundelin
My Sundelin
Palvelupäällikkö
Terveydenhuollosta vastaava johtaja
050 326 5571
my.sundelin@suomenseniorihoiva.fi

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

Ota meihin yhteyttä

Täytä oheinen lomake tai soita suoraan asiakaspalveluumme, niin autamme sinua.

Soita 010 324 9000

 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Alzheimerin tauti ja taudin oireet

Alzheimerin tauti on Suomen yleisin muistisairaus ja samalla merkittävin dementiaa aiheuttava sairaus, josta kärsii arviolta yli 70 000 ihmistä Suomessa. Näistä oireista tunnistat sairauden.

Alzheimerin taudin ensioireet

Jos huomaat itsessäsi tai läheisessäsi näitä oireita, olisi syytä hakeutua lääkäriin mahdollisimman pian, jotta mahdolliseen taudin etenemiseen voidaan vaikuttaa.

Dementia ja dementian oireet

Dementia on hyvin yleinen oireyhtymä, josta kärsii noin 35 prosenttia yli 90-vuotiaista. Nämä sairaudet voivat aiheuttaa dementiaa.

Lewyn kappale -tauti ja taudin oireet

Lewyn kappale -tauti on Suomen kolmanneksi yleisin muistisairaus Alzheimerin ja verenkiertohäiriöiden aiheuttaman dementian jälkeen.

Vaskulaarinen dementia

Vaskulaarinen dementia eli verisuoniperäinen muistisairaus on toiseksi yleisin etenevä muistisairaus Suomessa. Sairaus puhkeaa aivojen verisuonien vaurioitumisen myötä tai aiheutuu erityyppisistä aivoverenkiertohäiriöistä.

Yleisimmät sairaudet

Ikääntyminen nostaa monen sairauden riskiä. Vanhusten sairaudet ovat väestön ikääntyessä yhä useamman ikäihmisen kiusana. Koska vanhusten lääkehoito on usein haastavaa, tulisi hoidossa keskittyä sairauksien kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.

Ikääntyvien syöpä

Syövän oireet ovat usein moninaisia, ja taudin alkuvaiheessa syöpä saattaa olla pitkäänkin oireeton. Syöpää voi olla haasteellista itsenäisesti tunnistaa, koska oireet muistuttavat monia muita sairauksia ja syöpä kehittyy hitaasti.

Vanhusten masennus

Masennus on yleisin ikäihmisten mielenterveyteen liittyvä ongelma. Suomessa arviolta 1-4 prosenttia koko senioriväestöstä kärsii masennuksesta tai masennuksen oireista. Masennusta voidaan hoitaa ja ehkäistä monin tavoin.

Parkinsonin taudin oireet

Parkinsonin tauti on neurologinen sairaus, jota sairastaa Suomessa arviolta yli 16 000 ihmistä. Taudin oireita ovat muun muassa lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus ja tasapainovaikeudet. Tauti on hieman yleisempi miehillä kuin naisilla.

MS-tauti ja taudin oireet

MS-tauti eli multippeliskleroosi on etenevä neurologinen sairaus. Keskushermostoon vaikuttava sairaus vaikuttaa liikunta- ja toimintakykyyn. MS-tautiin sairastuneen keho muodostaa vasta-aineita ja hyökkää omia kudoksiaan vastaan.

ALS-tauti ja ALS-taudin oireet

ALS-tauti on parantumaton motoneuronisairaus, joka aiheuttaa liikehermosolujen rappeutumista, mikä johtaa liikuntakyvyttömyyteen. Sairastuneiden keski-ikä on yleensä noin 60 vuotta.

Lihaskuntoharjoittelu ehkäisee sarkopeniaa

Lihaskuntoharjoittelu on paras keino ennaltaehkäistä ja hidastaa elimistön rappeutumista varsinkin lihaksissa ja luissa, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, sisätautiopin dosentti ja erikoislääkäri Jan Sundell.

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki

Palaa takaisin yleiskategoriaan:

Muistisairaudet

Jaa julkaisu ystävillesi ja tutuillesi alla olevista sosiaalisen median -painikkeista.

Muistisairaiden kuntoutus- ja hoivapalvelut hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Tuottamamme hoiva- ja kuntoutuspalvelut muistisairaille tai muistisairauksien oireista ja dementiasta kärsiville senioreille ja vanhuksille ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, jonka arvo määräytyy tapauskohtaisesti. Lisätietoa muistisairauksien hoito- ja kuntoutuspalveluiden hinnoittelusta löydät hinnastosivulta.

Lue lisää