Hoivapalvelut

Seniorihoivaa seuranpidosta sairaanhoitoon

Suomen Seniorihoiva tuottaa luotettavia ja korkealuokkaisia avustus-, seuranpito- ja hoivapalveluita 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Meiltä saat halutessasi hoivakotia paremmat palvelut omaan kotiisi.

Palvelemme kaikkialla Suomessa.

Suomen Seniorihoiva - Hoivapalvelut - Senioripalvelut Helsinki - Espoo - Vantaa

Palvelutarjontamme keskeisen osan muodostavat monipuoliset ikäihmisten hoivapalvelut. Teemme kaikkea aina seuranpidosta sairaanhoitoon.

Asiakastyytyväisyytemme on 4,7 / 5

Soita ja tilaa 010 324 9000

PALVELUKONSEPTI:

 • Kiireetön kotihoito — meillä on aikaa
 • Aina sama avustaja tai hoitaja
 • Seuranpito ja asiointiapu
 • Henkilökohtainen avustaminen
 • Kotisairaanhoito
 • Kotilääkäri
 • Kuntouttava hoivapalvelu
 • Siivouspalvelu senioreille
 • Kotiutuspalvelu sairaalasta
 • Saattohoito omassa kodissa
 • Omaishoidon lomitukset

Hoivapalvelut - Senioripalvelut Helsinki - Espoo - Vantaa

Uskomme jokaisen seniorin olevan tärkeä ja ainutlaatuinen, ja tämän periaatteen mukaisesti noudatamme kaikessa toiminnassamme äärimmäistä kunnioitusta jokaisen seniorin kallisarvoista elämäntarinaa ja ihmisarvoja kohtaan.

Palvelumme edistävät asiakkaan sujuvaa arkea mahdollistaen sen, että ikäihminen voi asua turvallisesti ja mielekkäästi kodissaan mahdollisimman pitkään. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Miksi valita Suomen Seniorihoiva?

Palvelumme on kiireetön ja toimimme aina asiakkaan ehdoilla hyvin hienovaraisesti. Periaatteenamme on, että asiakkaalla käy aina sama työntekijä, joka on asiakkaan luona läsnä niin pitkään kuin asiakas haluaa. Meillä on aikaa vaikka koko päiväksi. Näin pystymme takaamaan laadukkaan ja katkeamattoman hoitoketjun, mikä on ikäihmisten hoivapalveluissa ensiarvoisen tärkeää.

Meillä ei ole isoilla logoilla varustettuja värikkäitä mainosautoja eikä työntekijöillämme ole logoilla varustettuja työasuja, vaan tulemme luoksenne hienovaraisesti yksityisyyttänne kunnioittaen aivan kuten kuka tahansa ystävä tai sukulainen olisi kylässä. Toimimme siis aina hienovaraisesti herättämättä huomiota ja kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyttä.

Barbro, 81v.

"Erittäin osaava henkilökunta ja palvelua saa omalla äidinkielellä."

Camilla, 84v.

"Käyntiajat on voinut sopia tarkkaan."

Voit lukea lisää asiakaskokemuksista tältä sivulta.

Olemme vastuullinen toimija ja hoidamme kaikki meille kuuluvat velvoitteet. Meillä on lisäksi kattava potilasturva- ja vastuuvakuutus ennalta-arvaamattomien tilanteiden varalle.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia kotiin tuotettuja senioripalveluita joustavasti yhden tiskin periaatteella. Palvelutarjontamme on suunniteltu kattamaan kaikki seniorin päivittäiset tarpeet, minkä ansiosta asiakkaan ei tarvitse olla useisiin eri palveluntuottajiin yhteydessä.

Avustus-, seuranpito- ja hoivapalvelumme vastaavat kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin, on kyse sitten kodin siisteydestä ja turvallisuudesta, terveydenhuollosta tai sosiaalisen ja virikkeellisen elämän ylläpidosta.

 

Suomen Seniorihoiva - Hoivapalvelut - Senioripalvelut

 

Esimerkkejä hoivapalveluistamme:

 • seniorin tai vammaisen kotihoito, kotipalvelut ja muut tukipalvelut
 • seuranpito ja asiointiapu esimerkiksi kaupassa ja apteekissa
 • seuraa päivittäiseen jutusteluun ja yhteiseen tekemiseen
 • virikkeellinen toiminta (seurustelu, matkailu, askartelu, käsityöt, korttipelit)
 • teatterissa, elokuvissa tai konsertissa käynti yhdessä asiakkaan kanssa
 • muu asiointi yhdessä asiakkaan kanssa
 • digiapu tietokoneen, älypuhelimen, internetin tai television käytössä
 • avustaminen ulkoilussa ja liikunnassa (kävely, vesijumppa, kuntosali)
 • avustaminen ruoanlaitossa, ruokailussa ja leipomisessa
 • avustaminen päivittäistoimissa (pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia)
 • avustaminen pankissa, virastoissa tai lentokentällä
 • saattoapu esimerkiksi sukulaisten ja ystävien tapaamiseen
 • lääkemuistutukset ja lääkärikäynnit
 • sairaalasta kotiuttaminen turvallisesti ja suunnitelmallisesti
 • saattohoito asiakkaan omassa kodissa
 • kevyet kotitaloustyöt (tiskaus, siivous, pyykinpesu, silitys, jätehuolto)
 • pihatyöt (nurmikonleikkuu, puutarhanhoito, lumenluonti ja hiekoitus)
 • ympärivuorokautinen huolenpito
 • omaishoidon lomitukset

Seniorin yksinäisyyteen ratkaisu seuranpitopalvelulla

Kärsitkö sinä tai läheisesi yksinäisyydestä?

Tarjoamme luotettavaa ja korkealaatuista seuranpitopalvelua senioreille ja muille sitä tarvitseville. Yksinäisyys on ikävä ja valitettavan yleinen ongelma, jonka kokemus saattaa lisääntyä ikääntyessä. Kaikki haluavat joskus viettää aikaa yksin ja jotkut enemmän kuin toiset, jolloin se on mieltä rauhoittavaa ja tärkeää omaa aikaa. Pitkään jatkunut vastentahtoinen yksinäisyys on kuitenkin huolestuttavaa.

Tahaton yksinäisyys heikentää terveyttä monin tavoin ja pitkittyneenä voi aiheuttaa jopa ennenaikaisen kuoleman. Lisäksi yksinäisyys lisää muistisairauksia ja masennusta. Myös heikentynyt kuulo, näkö tai muisti voi vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä, mikä voi aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta.

Tarjoamme säännöllistä juttuseuraa ja yhdessä tekemistä senioreille joko asiakkaan omaan kotiin tai kodin ulkopuolelle. Meiltä saat aina saman hoivatyöntekijän seniorin seuraksi, jolloin asiakkaan ja työntekijän välille muodostuu tuttu ja turvallinen sekä lämminhenkinen suhde.

Suomen Seniorihoiva - Hoivapalvelut - Senioripalvelut

Mukava ja lämminhenkinen hoivatyöntekijämme voi toimia tärkeänä sosiaalisena tukihenkilönä yksinäisen ikäihmisen elämässä. Joskus myöskin tietyt sairaudet tai fyysiset rajoitteet vaikeuttavat sosiaalisiin tilanteisiin hakeutumista. Tällöin hoivatyöntekijä voi viedä esimerkiksi tapaamaan ystäviä ja siten toimia tärkeänä avainhenkilönä ikäihmisen sosiaalisen elämän ylläpitämisessä.

Marjatta, 80v.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että hoitajan käyntiin on varattu riittävästi aikaa."

Seija, 79v.

"Kaikki hoituu ja ystävällinen palvelu."

Palvelua myös palvelutaloon ja hoivakotiin

Tiesitkö, että voit tilata palveluitamme myös palvelutaloon tai hoivakotiin?

Tutkimukset osoittavat, että palvelutaloissa ja hoivakodeissa asuvat ikäihmiset kokevat jopa kaikkein eniten yksinäisyyden tunnetta.

Yleinen ajatus saattaa olla, että palvelutaloon tai hoivakotiin muuttaminen oman ikäistensä joukkoon tarkoittaa automaattisesti sosiaalisempaa elämää. Ikä ei kuitenkaan riitä yhtenäisyyden kokemisen perustaksi.

Palvelutaloissa ja hoivakodeissa työskentelevät hoitajat ovat usein liian kiireellisiä muodostaakseen syvällistä keskusteluyhteyttä asukkaiden kanssa. Lisäksi palvelutalon tai hoivakodin asukkaat ovat usein muistisairaita tai niin iäkkäitä ettei syvällistä juttuseuraa välttämättä löydy.

Seniori siis saattaa kokea palvelutalossa tai hoivakodissa itsensä hyvin yksinäiseksi, koska ympäristö on ainakin alkuun hyvin vieras ja ympärillä vilisee vieraita ihmisiä, joiden kanssa ei löydy yhteistä aikaa tai syvällistä keskusteluseuraa.

Omassa kodissa asuvalle samanlaista yksinäisyyden tunnetta ei tule, koska ympärillä on kuitenkin tuttu ja turvallinen oman kodin rauha.

Loistavana ratkaisuna tähän haasteeseen toimii meidän työntekijä, joka on aina sama ja käy säännöllisesti tapaamassa asiakasta palvelutalossa tai hoivakodissa. Näin asiakkaan ja työntekijän välille muodostuu tuttu ja turvallinen ystävyyssuhde, jossa kuulumiset ja muistot voidaan jakaa esimerkiksi viikoittain tai jopa päivittäin.

Suomen Seniorihoiva - Hoivapalvelut - Senioripalvelut

Kotilääkärillä ja kotisairaanhoidolla turvaa tulevaisuuteen

Kotilääkäripalvelulla mahdollistamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen terveydentilan kartoituksen ja seurannan.

Kiireetön kotilääkärin käynti kartoittaa vastaanottokäyntiä laajemmin terveyden, toimintakyvyn ja lääkityksen tilannetta. Avoin ja vuorovaikutteinen kommunikaatio sekä yhdessä sovitut tavoitteet takaavat seniorille parhaan mahdollisen hoidon.

Mikäli elämäntilanteenne ei välttämättä vaadi tällä hetkellä tarpeita kotisairaanhoidon palveluille, voi tilanne muuttua tulevaisuudessa. Meidän asiakkaana ei tarvitse murehtia mahdollisia terveydentilan muutoksia, sillä tuotamme luotettavasti ja turvallisesti kattavat sairaanhoidon palvelut suoraan asiakkaiden koteihin tilanteen niin vaatiessa.

Periaatteenamme on, että asiakkaan luona käy aina sama hoitaja, jolloin voidaan varmistaa katkeamaton hoitoketju ja hoidon korkea laatu.

Esimerkkejä kotisairaanhoidon palveluistamme:

 • terveydentilan ja oireiden seuraaminen
 • lääkkeiden annosteleminen ja antaminen
 • kiputilojen seuranta ja hoitaminen
 • verensokerin ja verenpaineen mittaaminen ja seuranta
 • virtsanerityksen ja vatsantoiminnan seuraaminen
 • haavanhoidot
 • hakasten/ompeleiden poistot
 • katetroinnit
 • letkuruokinta
 • tarvittaessa avustamme myös reseptien uusimisessa ja apteekissa asioinnissa

Meillä on pitkä kokemus erilaisten sairauksien hoitamisesta ja kuntoutuksesta asiakkaan kotona. Erityisesti ikääntyneille tyypilliset sairaudet, muistisairaudet, neurologiset sairaudet sekä monet muut krooniset sairaudet ovat erityisosaamistamme.

Esimerkkinä seuraavat:

Barbro, 81v.

"Erittäin osaava henkilökunta ja palvelua saa omalla äidinkielellä."

Camilla, 84v.

"Käyntiajat on voinut sopia tarkkaan."

Kattavat senioripalvelut luovat toimivan kokonaisuuden

Räätälöimme kullekin asiakkaalle palvelukokonaisuudet heidän yksilöllisen elämäntilanteensa mukaisesti: laadimme yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa tai edunvalvojan kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman, jossa sovitaan palvelukokonaisuudesta. Palvelu- ja hoitosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen mukaan mikäli tarvetta lisäpalveluille ilmenee jossain vaiheessa hoito- ja palvelusuhdetta.

Suomen Seniorihoiva on täysin kotimainen yritys ja vastuullinen työnantaja, joka noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja maksaa sen mukaista palkkiota kaikille huolella valikoiduille ja koulutetuille työntekijöilleen. Kohtelemme jokaista senioria arvokkaana yksilönä, ja varjelemme asiakkaamme turvallisuutta, hyvinvointia sekä yksityisyyttä hoitamalla vastuumme ja velvoitteemme moitteettomasti ja noudattamalla ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.

Suomen Seniorihoiva tulee jatkossa laajentamaan menestyksekästä toimintaansa kattamaan koko Suomen. Tällä hetkellä tuottamamme senioripalvelut ovat saatavilla Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Lohjalla, Siuntiossa ja Vantaalla.

Suomen Seniorihoiva on kuntien ja aluehallintoviraston hyväksymä kotihoidon palveluntuottaja, jonka toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Suomen Seniorihoiva - Hoivapalvelut - Senioripalvelut

Sairaalasta kotiutuminen suunnitellusti ja turvallisesti

Suomen Seniorihoiva tarjoaa turvallisen ja huolellisen kotiutuspalvelun, johon kuuluu esimerkiksi vanhuksen kuljetusapu sairaalasta ja kodin turvallisuuden kartoittaminen, siivoaminen sekä ruoan hankinta jo ennen kotiutuspäivää.

Vanhuksen sairaalasta kotiuttaminen vaatii lähes poikkeuksetta huolellista varautumista ja suunnittelua. Kotiutus sairaalasta voidaan määrätä, vaikka henkilö ei pystyisi itsenäisesti hälyttämään apua, siivoamaan, peseytymään tai valmistamaan ruokaa. Hyvällä hoivapalvelulla voidaan varmistaa, että seniorin on turvallista ja mielekästä palata kotiinsa sairaalajakson jälkeen.

Sairaalasta kotiutuvalle kannattaa hankkia apua mahdollisimman ajoissa jo ennen kotiutusta, jolloin on riittävästi aikaa saada kotiin tarvittavat apuvälineet, lääkitys, kuntoutus, siivous ja ruokatarvikkeet. Näin varmistetaan turvallinen kotiutuminen ja katkeamaton hoitoketju.

Voit tutustua tarkemmin kotiutuspalveluihimme tältä sivustolta.

Kotitalousvähennyksellä -60 % hoivapalvelun kustannuksista pois

Tiesitkö, että voit saada hoivapalveluistamme kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 60 prosenttia maksamasi työn määrästä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3500 euroa per henkilö, jonka saa 6000 euron kotipalvelusta. Pariskunnan enimmäisvähennys on 7000 euroa. Kannattaa huomioida, että kotitalousvähennyksen voi saada myös omiin tai puolison vanhempiin kohdistuneesta kotihoito- ja hoivatyöstä. Autamme mielellämme kotitalousvähennyksen hakemisessa! Katso lisätietoa verottajan suppeista ja syventävistä ohjeista ja veronmaksajien sivuilta.

Hoivapalveluiden hinta on 39 €/h – 49 €/h (alv 0%) riippuen asuinpaikastanne ja palvelun tarpeestanne, josta saatte kotitalousvähennyksellä 60 prosenttia pois, jolloin palvelun todellinen kustannus on 15,60 €/h – 19,60 €/h (alv. 0 %).

Voit myös kattaa osan hoivapalveluiden kustannuksista eläkettä saavan hoitotuella, jota voit hakea Kelalta.

Voit tutustua tarkemmin hinnastoomme täältä:

Hinnasto

Hoivapalvelua myös palvelusetelillä

Tiesithän, että meillä käy myös palvelusetelit?

Suomen Seniorihoiva on usean kunnan hyväksymä palveluntuottaja, joten vastaanotamme myös palveluseteleitä kuntakohtaisesti.

Palvelusetelin myöntää aina kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon edustaja, joka määrittää yksilön palvelun tarpeen. Palveluseteleitä voi saada kuka tahansa sosiaali- tai terveyspalveluita tarvitseva henkilö, ja niillä voidaan kattaa joko koko hoivapalvelun kustannukset tai osa palvelusta tapauskohtaisesti.

Palvelusetelin arvo määräytyy myös aina tapauskohtaisesti. Jatkuvassa kotihoidossa käytetään yleensä tulosidonnaista palveluseteliä, mutta se voi olla myös määrätty tietylle arvolle, miten toimitaan esimerkiksi vammaispalvelulain piirissä olevan henkilökohtaisen avun palveluseteleissä.

Asiakas voi halutessaan myös ostaa lisäpalveluita palvelusetelillä hankittavan hoivapalvelun lisäksi.  Neuvomme mielellämme palveluseteliasioissa tarkemmin.

Voit lukea lisää palvelusetelillä tuottamistamme hoivapalveluista tältä sivustolta.

Suomen Seniorihoiva - Hoivapalvelut - Senioripalvelut

Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa ilmainen tutustumiskäynti – tuomme hoivapalvelut luoksenne

Täytä oheinen yhteydenottolomake, niin olemme teihin yhteydessä toivomananne ajankohtana sopiaksemme jatkotoimenpiteistä. Tarjoamamme tutustumiskäynti ei sido teitä mihinkään, vaan tarkoituksena on antaa teille parempi kuva yrityksemme toiminnasta ja arvoista sekä käydä tarkemmin läpi palvelutarpeenne ja sopia juuri teidän tilanteeseenne sopivasta palvelukokonaisuudesta.

Tuottamamme hoivapalvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa.

Olemme toimineet pitkään mm. seuraavilla paikkakunnilla:
EspooHelsinkiKauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lahti, Tampere, Turku, Lohja, Siuntio ja Vantaa.

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

Hinnoittelemme hoivapalvelumme tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Tuottamamme vanhusten ja ikäihmisten hoivapalvelut, senioripalvelut ja digiapu ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, jonka arvo määräytyy tapauskohtaisesti. Toimimme mm. seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Kauniainen, Helsinki, Vantaa, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Oulu, Salo, Siuntio, Tampere ja Turku. Lisätietoa hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Lisätietoa