Eläkettä saavan hoitotuki – näin haet hoitotukea

Voinko saada eläkeläisenä hoitotukea?

Kelan myöntämää eläkettä saavan hoitotuki saattaa auttaa sinua kustannuksissa, mikäli olet eläkkeellä ja toimintakykysi on heikentynyt ja sinun pitää hankkia apua kotiisi. Eläkkeensaajan hoitotuki myönnetään aina tapauskohtaisesti. Muilla tuloilla tai omaisuudella ei ole vaikutusta hoitotukeen. Autamme tarvittaessa kaikkia asiakkaitamme hoitotuen hakemisessa.

Eläkettä saavan hoitotuki voidaan myöntää, mikäli vähintään kolme seuraavista edellytyksistä täyttyy kohdallasi:

 • lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus
 • vähintään vuoden kestänyt heikentynyt toimintakyky tai vähintään vuoden kestävä tuleva heikentynyt toimintakyky
 • vamma tai sairaus, joka vaikuttaa tavallisesta arjesta selviytymiseen
 • ulkopuolisen avun tarve liikkumisessa, syömisessä, sairauden hoidossa, lääkkeiden ottamisessa, näkemisessä, kuulemisessa, puhumisessa, asioiden muistamisessa tai apuvälineiden käytössä
 • ulkopuolisen avun tarve kotipalvelun, siivousavun, kotisairaanhoidon, ateriapalvelun, henkilökohtaisen avustajan tai omaisen avun muodossa
 • vamma tai sairaus, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen muodossa

Eläkettä saavan hoitotukeen voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka asuu Suomessa ja joka saa joko Suomesta tai ulkomailta esimerkiksi vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai leskeneläkettä.

Avun tai ohjauksen tarve arvioidaan aina Kelassa tapauskohtaisesti. Hoitotuen saaminen edellyttää, että tarvitset apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa ohjausta tai valvontaa, kuten muistuttelua, kannustusta ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Eläkettä saavan hoitotuki

Kuinka paljon hoitotukea maksetaan kuukausittain?

Eläkettä saavan hoitotuki määräytyy avuntarpeen mukaan kolmiportaista tasoa noudattaen. Hoitotuen tasot ovat: perushoitotuki korotettu, hoitotuki ja ylin hoitotuki. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä.

Sairauden tai vamman aiheuttamat erityiskustannukset saattavat siis korottaa hoitotukea. Tuen kuukausittainen määrä arvioidaan aina kokonaistilanteesi huomioon ottaen ja siihen voi tulla tuen myöntämisenkin jälkeen muutoksia, mikäli kustannukset nousevat tuen tarpeen kasvaessa.

Tulot ja omaisuus eivät vaikuta maksettavan hoitotuen määrän. Jos saat muuta hoitotukea tai haittalisää, nämä tuet vähennetään eläkkeensaajan hoitotuestasi. Mikäli sinulla on erityiskustannuksia, esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekuluja, kotipalvelusta tai kotisairaanhoidosta aiheutuvia kustannuksia, saatat olla oikeutettu perushoitotuen sijasta korotettuun hoitotukeen.

Sinulle voidaan myöntää eritasoista hoitotukea seuraavin perustein:

Perushoitotuki 78,72 €/kk

 • Tarvitsen vähintään viikoittain apua tai ohjausta ja valvontaa henkilökohtaisissa toiminnoissa; esimerkiksi pukeutumisessa tai peseytymisessä
 • Minulla on sokeuden tai liikuntakyvyttömyyden aiheuttama vamma

Jos tarvitset apua ainoastaan kotitaloustöihin tai asioiden hoitoon, hoitotukea ei voida myöntää.

Korotettu hoitotuki 171,49 €/kk

 • Tarvitsen joka päivä apua useassa henkilökohtaisessa toiminnossa; esimerkiksi syömisessä, pukeutumisessa, peseytymisessä tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • Tarvitsen aktiivista muistuttelua ja silmälläpitoa

Korotettua hoitotukea voit saada myös silloin, jos sinulla on vamman tai sairauden perusteella oikeus perushoitotukeen sekä jatkuvia ja ylimääräisiä erityiskustannuksia vähintään korotetun hoitotuen verran joka kuukausi.

Ylin hoitotuki 362,62 €/kk

 • Tarvitsen ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa
 • Pärjään yksinäni vain lyhyitä aikoja

Mikäli sinulla on oikeus veteraanien ylimääräisen rintamalisään sekä korotettuun tai ylimpään hoitotukeen, saat lisäksi veteraanilisän (118,81 €/kk). Veteraanilisän myöntämisen edellytykset ovat jo Kelan tiedossa aikaisemmin myönnettyjen tukien perusteella, joten veteraanilisää ei tarvitse erikseen hakemuksella hakea.

Eläkettä saavan hoitotuki - Eläkkeensaajan hoitotuki - Hoitotuet

Koska hoitotuki näkyy tililläni?

Hoitotuki maksetaan tilillesi joka kuukauden 7. päivänä. Tuki voidaan maksaa ainoastaan sinun tilillesi eikä esimerkiksi läheisellesi. Eläkettä saavan hoitotuesta ei vähennetä veroja.

Muistathan pitää Kelan ajan tasalla tilanteesi terveydellisissä sekä taloudellisissa tilanteissasi tapahtuvista muutoksista.

Kuinka toimitan hakemukseni Kelaan?

Voit hakea eläkkeensaajan hoitotukea Kelan verkkosivuilta löytyvällä hakemuksella:

 • Sinun tulee hakea eläkettä saavan hoitotukea kirjautumalla Kelan asiointipalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
 • Sinun tulee liittää hakemukseesi korkeitaan 6 kuukautta vanha lääkärinlausunto C tai lääkärilausunto B, mikäli lausunnosta ilmenevät asian ratkaisemiseen vaikuttavat tiedot. Lisäksi liitteisiin tarvitaan kaikki mahdolliset kuitit vammasta tai sairaudesta aiheutuneista kustannuksista. Liitteet voidaan joko skannata tai kuvata esimerkiksi älypuhelimella.
 • Voit seurata hakemuksen käsittelyä ja mahdollisia lisäselvityspyyntöjä samasta asiointipalvelusta verkossa.

Sinulla on myös mahdollisuus tulostaa eläkettä saavan hoitotuen –hakemuslomake verkosta tästä, täyttää se, ja toimittaa se liitteineen Kelaan postitse. Kelan toimipisteet ja postiosoitteet löydät täältä.

Läheisesi voi hoitaa hakemusasiaa puolestasi Kelaan toimitetulla valtakirjalla. Autamme mielellämme hakemuksen tekemisessä ja toimittamisessa Kelaan.

Kuinka huolehdin, ettei tukeni äkillisesti katkea?

Eläkettä saavan hoitotuki myönnetään määräajaksi. Huolehdi hyvissä ajoin siitä, että olet toimittanut Kelaan jatkohakemuksen ennen kuin hoitotuen maksamisen määräaika umpeutuu.

Määräaika ilmenee Kelan myöntämästä päätöksestä. Jatkohakemus on tehtävä viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä.

Halutessasi muistutamme sinua jatkohakemuksen tekemisestä.

Muista aina tehdä ilmoitus Kelaan, jos:

 • terveydentilasi ja toimintakykysi ovat muuttuneet olennaisesti
 • avuntarpeesi on merkittävästi vähentynyt tai lisääntynyt
 • erityiskustannukset ovat merkittävästi pienentyneet tai suurentuneet
 • sinulle myönnetään haitta- tai avuttomuuslisä tai vastaava korvaus muualta kuin Kelasta
 • muutat pidempiaikaisesti ulkomaille

Voinko saada tukia takautuvasti?

Kela voi tapauskohtaisesti harkiten myöntää eläkettä saavan hoitotukea takautuvasti, kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajalta.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua.

Mikäli sinulle heräsi mitä tahansa kysyttävää eläkettä saavan hoitotuen hakemisesta tai muusta hoiva-alaan liittyvästä, niin ota meihin yhteyttä ja autamme sinua.

Autamme mielellämme eläkettä saavan hoitotuen hakemisessa sinua tai läheistäsi. Eläkettä saavan hoitotukea kannattaa ehdottomasti hakea, mikäli toimintakykysi on alentunut ja tarvitset apua kotiisi.

Eläkettä saavan hoitotuki

Yleistä tietoa hoivapalveluistamme löydät täältä.

 

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

 

Autamme mielellämme eläkettä saavan hoitotuen hakemisessa sinua tai läheistäsi. Eläkettä saavan hoitotukea kannattaa ehdottomasti hakea. Yleisesti hoivapalvelumme hinnoitellaan tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Palvelumme ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, johon on erillinen hinnasto hyvinvointialuekohtaisesti. Lisätietoa hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Lue lisää

 

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki

Palaa takaisin yleiskategoriaan:

Veroedut ja Kelan tuet

Jaa julkaisu ystävillesi ja tutuillesi yllä olevista sosiaalisen median -painikkeista.