Privat hemvård utan brådska

Hemvård utan brådska är att hjälpa till med vardagssysslorna – hemma och utanför hemmet

Hemvård är ett omfattande begrepp, och kan således betyda olika saker beroende på tjänsteleverantören. Hos oss syftar icke-brådskande hemvård på heltäckande assistens och underlättande av vardagen.

Finlands Seniorvard - Privat Hemvard Helsingfors Esbo Grankulla

Hos oss får ni vård och omsorg med tonvikten särskilt lagd på lugnt tempo, hög kvalitet, beaktande av kundens individuella behov samt vårdens säkerhet.

Vi levererar hemvård i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo och Sjundeå.

Vår kundnöjdhet är 4,7 / 5.

Ring och beställ 010 324 9000

TJÄNSTEKONCEPTET:

 • Hemvård utan brådska — vi har tid
 • Alltid samma assistenter eller vårdare
 • Sällskap och hjälp med att uträtta ärenden
 • Personlig assistans
 • Hemsjukvård
 • Rehabiliterande vårdtjänster
 • Städtjänster för seniorer
 • Hemkomsttjänster efter sjukhusvistelse
 • Terminalvård i hemmet
 • Vikarietjänster för närståendevård

 

Finlands Seniorvard - Personlig assistent Helsingfors Esbo Grankulla

 

Det finns en noggrannare beskrivning av hemvårdstjänsterna lägre ned på sidan.

Hemvård och andra hemtjänster får endast utföras av företag som specifikt godkänts av kommunen.

Finlands Seniorvård är en tjänsteproducent av hemvårdstjänster som godkänts av kommunerna och regionförvaltningsverket och vars verksamhet övervakas av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Er personliga skötare utför hemvården varje gång – skötaren byts inte ut förutom i särskilda situationer

Vårdpersonalen blir bekant och ofta formas ett vänskapsförhållande, då en och samma person utför hemvården varje gång. Sålunda förbättras vårdkvaliteten, då kundens behov är bekanta och samma frågor och “spelregler” inte behöver gås igenom varje gång på nytt.

Hemvården blir sålunda en mycket angenämare del av vardagen, då känslan av att bli omskött försvinner i och med bekantskapen.

I mera omfattande tjänstebehov tilldelas kunden ett eget vårdteam, som består av 1-3 vårdare som alltid är de samma.

Semestrar, sjukfrånvaron samt mera omfattande hemvårdsbehov är naturligtvis specialfall då vårdpersonalen varierar, men utgångspunkten är att samma person alltid utför vården.

Aino, 90 år.

“Underbart när man har samma vårdare som orkar uppmuntra.”

Marjatta, 80 år.

“Vi har varit mycket nöjda med att man reserverat tillräckligt med tid för vårdarnas besök.”

Angenäma och lugna besök med din bekanta personliga skötare

En bekant och trygg personlig skötare garanterar ett trivsamt besök utan brådska, med tid för samtal vid kaffebordet även för längre stunder. Samtidigt för man samtal angående aktualiteter och mående som är en väsentlig del av hemvården för de äldre.

Samtidigt upplever våra kunder att man tar dem i beaktande och uppskattar dem då vårdaren har tid, till och med för hela dagen.

Finlands Seniorvard - Privat Hemvard Helsingfors Esbo Grankulla

En diskret och icke-brådskande tjänst – vi respekterar ert privatliv

Vi har inga reklambilar med stora färggranna firmamärken och vår personal har inte heller arbetskläder med logon, utan vi kommer till er diskret utan att störa ert privatliv, precis som när vilken vän eller släkting som helst är på besök. Vi agerar alltså alltid diskret utan att väcka uppmärksamhet och vi respekterar våra kunders privatliv.

Vi agerar alltid utan brådska och vi stannar hos kunden så länge som kunden önskar. Vi har tid fast hela dagen.

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Beskrivning av hemvårdstjänsterna

Vi skräddarsyr hemvården helt och håller enligt era behov. Vi skapar en tjänst- och vårdplan tillsammans med er, i samband med vilken vi går noggrannare igenom allting som ingår i tjänstehelheten. Tjänst- och vårdplanen kontrolleras och uppdateras vid behov.

Hemvården kan utföras allt från några gånger i månaden till en dygnet runt 24/7-timmars tjänst.

Några exempel på vad som kan ingå i en privat hemvård:

 • Samvaro hemma eller utanför hemmet (olika fritidssysslor eller annars bara kaffesällskap)
 • Hjälp med att uträtta ärenden t.ex. i butiken eller på apoteket
 • Digihjälp med datorn, smartmobilen, internet eller tv:n
 • Stöd vid utomhusaktiviteter
 • Matlagning, städning samt övriga hushållsarbeten inom- och utomhus
 • Se till att kosthållningen är hälsosam
 • Hjälp med att klä på sig, tvätta sig och att äta
 • Allmän hemtjänst för seniorer och hjälp i vardagen t.ex. med tekniska apparater
 • Läkemedelspåminnelser
 • Läkemedelsvård

Generellt kan vi utföra allting som du eller din närstående behöver hjälp med. Avsikten är att skapa en för er anpassad tjänstehelhet, så att det är så lätt, tryggt och stimulerande som möjligt att bo hemma.

Vid behov ser vi även till att kosthållningen är hälsosam, eftersom äldre människor bör fästa mera uppmärksamhet på en mångsidig kost. I synnerhet hos personer äldre än 80 förekommer ofta viktminskning och vitaminbrist.

Ifall ni är mera i behov av tjänster som hänför sig till hemmets renlighet så kan du läsa mera om vår städtjänst på den här sidan.

Ifall du behöver medicinsk vård eller tjänster som kräver en professionell vårdare, så går det att ordna med hemsjukvård. Ta alltså kontakt och fråga mera så kartlägger vi ert behov av tjänster.

Vi fäster i synnerhet uppmärksamhet på hemmets säkerhet, eftersom en stor del av olycksfallen sker just i hemmet. Vi ger råd om, och vid behov hjälper till med, att avlägsna de största riskfaktorerna för olycksfall i hemmet.

Hemvård och dess aktörer – vem tar hand om dig eller dina närstående?

Hemvård utförs av vår vårdpersonal som består av sjukskötare, närvårdare och personliga assistenter.

Privat hemvård kräver inte nödvändigtvis en utbildning inom vårdsektorn, då omsorgen består av umgänge, fritidssysslor samt hjälp i vardagen. Vi erbjuder er ett gratis introduktionsbesök vars syfte är att kartlägga ert behov av vård. Utifrån besöket kan vi välja en personlig skötare som passar er och era behov bäst.

Vid rekryteringen av vårdpersonal och vårdare använder vi en omfattande 4-stegs rekryteringsprocess, på så sätt hittar vi de mest engagerade, kunniga och motiverade personerna. Endast så kan vi garantera att en och samma person står för omsorgen varje gång, givetvis med undantag av ovan nämnda sjuk- och semesterfrånvaron.

Vår vårdpersonal betjänar er på finska, svenska och engelska.

Barbro, 81 år.

“Mycket kompetent personal och man får service på sitt modersmål.”

Seija, 79 år.

“Allt sköter sig och hjälpen är vänlig.”

Du kan läsa mera om våra kunders erfarenheter på denna sida.

För vem är icke-brådskande hemvård avsedd?

Icke-brådskande hemvård är avsedd för alla som är i behov av hjälp med vardagssysslor, antingen hemma eller utanför hemmet.

Vi har lång erfarenhet av personer med varierande vårdbehov. Vi är specialiserade i synnerhet på vård av sjukdomar typiska för seniorer, minnesrelaterade och neurologiska sjukdomar samt olika kroniska sjukdomar samt rehabilitering hemma hos kunden.

Finlands Seniorvard - Privat Hemvard Helsingfors Esbo Grankulla

Till exempel följande:

Tack vare vår erfarenhet har vi mycket sannolikt ansvarat för omsorgen av en kund med vårdbehov som motsvarar era.

Våra tjänster lämpar sig även vid förebyggandet av sjukdomar och förbättrande av livskvaliteten. Till exempel med styrketräning kan man förebygga sarkopeni dvs. muskelförtvining.

Tveka inte att ta kontakt så kan vi diskutera närmare hurdant vårdbehov du eller dina närstående har.

Pris för privat hemvård

Pris för hemvård är 40 €/h – 45 €/h (moms 0 %) beroende på ert behov av vård.  Du kan bekanta dig noggrannare med priset för hemvård på den här sidan.

Märk att du kan dra av 40 % från hemvårdskostnaderna med hushållsavdraget, ända upp till 2 250 € per person per år. Ett gift par kan tillsammans dra av 4 500 € från köpta tjänster.

Du kan alltså dra av -40 % från priserna med hushållsavdrag, varvid tjänstens reella kostnader är 24 €/h – 27 €/h (moms 0 %).

Mera information om hushållsavdrag här. Vi hjälper gärna med ansökningar av hushållsavdrag och svarar på alla frågor angående det.

Du kan också täcka en del av omsorgstjänsternas kostnader med vårdbidrag för pensionstagare, som du ansöker från Fpa.

Du kan läsa mera om våra omsorgstjänster på den här sidan.

Finlands Seniorvård - Omsorgstjänster - Hemvård - Vård - Hemsjukvård - Vårdtjänster - Helsingfors - Esbo - Grankulla - Kyrkslätt - Sjundeå - Lojo - Vanda

Bjud in oss på ett kostnadsfritt besök – vi kommer till dig då när det passar dig!

Introduktionsbesöket binder dig inte till någonting utan syftet är att komma till samförstånd om era vårdbehov och konkret visa att du eller din närstående inte blir omhändertagen av ett företag, utan av en medmänniska.

Därför vill vi bjuda på ett kostnadsfritt introduktionsbesök, så att du kan skapa en bättre bild av vem som är din eller din närståendes vårdare, på vilket sätt vår värdegrund samstämmer med er och hur vi kan tillmötesgå era behov av hemvård.

Kontakta oss så diskuterar vi saken vidare och kommer vid behov överens om ett besök angående eventuella omsorgstjänster.

Privat hemvård är tillgänglig i Helsingfors, Åbo, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Vanda, Tammerfors, Kervo, Birkala, Nokia, Lembois, Ylöjärvi ja Kangasala.
 

 
 


 

Ta kontakt med oss

Fyll i bifogade blankett eller ring direkt till vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Ring 010 324 9000

 

 

 

Våra hemvårdstjänster prissätts per timme och tjänst. Privat hemvård är momsfri och baserar sig alltid på en skriftlig vård- och serviceplan. Vi bifogar alltid en detaljerad prislista till hemvård- och serviceplanen. Vi tar även emot servicesedlar, för vilka det finns en separat prislista för varje kommun. Se prislistan för mera information om hemvårdens priser.

Läs mera