Saattohoito kotona

Hyvällä saattohoidolla arvokas päätös elämän loppuvaiheelle

Saattohoito on palliatiivisen hoidon (oireita lievittävä hoito) loppuvaiheessa tapahtuvaa hoitoa kuolevalle ihmiselle hänen elämänsä viimeisessä vaiheessa silloin, kun lääketiede on kykenemätön löytämään parannuskeinoa kuolemaan johtavalle sairaudelle.

Saattohoidosta päättää aina hoitava lääkäri yhteisymmärryksessä potilaan, omaisten tai hänen laillisen edustajansa kanssa. Päätöksen jälkeen laaditaan hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon potilaan toiveet ja tarpeet.

Inhimillistä saattohoitoa oman kodin turvassa

Saattohoitoa on mahdollista saada sairaalassa, saattohoitokodissa ja terveyskeskuksessa, mutta myös kotona. Järjestämme inhimillistä ja myötätuntoista saattohoitoa siellä, missä suurin osa meistä sitä toivoisi saavansa – oman kodin turvassa.

Vanhuksen saattohoito kotona - Kotisaattohoito - Saattohoito opas - Muistisairaan saattohoito - Saattohoitopotilaan hoito - Helsinki - Espoo - Vantaa - Kauniainen - Kirkkonummi - Siuntio - Lohja

Yleisesti ottaen saattohoitoon ajaudutaan silloin, kun henkilön elinajanennuste on enää muutamien viikkojen tai päivien pituinen. Jäljellä olevaa elinaikaa on kuitenkin vaikea ennustaa, ja nykyinen lääketiede tarjoaa paljon toimenpiteitä, joilla voidaan pitkittää edessä olevaa kuolemaa. Tämä onkin usein omaisten toive, mutta potilas suhtautuu toimenpiteisiin usein vastamielisesti.

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, joten meiltä saa myös saattohoitoa ruotsiksi.

Kotisaattohoito on haluttu tapa lähteä

Kotisaattohoidon antaminen on arvokas tehtävä, jolla lievitetään kuolevan kärsimystä lääkehoidon ja henkisen tuen keinoin. Hoito on kokonaisvaltainen ja rajaamaton hoitomuoto, jolla pyritään järjestämään paras mahdollinen elämänlaatu potilaalle ja omaisille heidän vaikeana ja joskus pelottavaksikin koettuna ajanjaksona.

Järjestämme saattohoitoa kotona siksi, että se on usein ihmisten suurin toive kuoleman lähestyessä. Kodin turva saa ajatukset myös helpommin pois sairaudesta, kun ympäristö on tuttu ja arkinen, jossa aamut voi nauttia lempinojatuolissa tai omaa puutarhaa silmäillen. Sairaalaympäristö koetaan yleensä ahdistavana ja pelottavana, ja sinne lähdetään vain pakon edessä.

 

Aino, 90v.

"Ihanaa, kun on sama hoitaja, joka jaksaa piristää."

Barbro, 81v.

"Erittäin osaava henkilökunta ja palvelua saa omalla äidinkielellä."

Lohdutus ja myötätunto tärkeässä roolissa saattohoidossa

On tärkeää, että kuolevan hoito on laadukasta ja että hänen toiveensa ja tarpeensa otetaan huomioon. Oleellista saattohoidossa on fyysisten oireiden lievittämisen lisäksi psykososiaalisten ja eksistentiaalisten ongelmien helpottaminen.

On välttämätöntä kohdata kuoleva henkilö ihmisenä eikä ainoastaan potilaana. Tarkoituksenamme on luoda potilaalle mahdollisimman laadukas ja turvallinen loppuelämä. Yleensä omassa kodissa olo on kaikkein levollisin, sillä tutut esineet ja puitteet lisäävät turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunne puolestaan lievittää tutkitusti ahdistusta. Pyrimme myös rohkaisemaan mahdollisimman aktiiviseen loppuelämään potilaan tilaa ja toiveita kunnioittaen.

Lohdutus ja myötätunto ovat äärimmäisen tärkeitä saattohoidossa. Elämän viimeisinä hetkinä ajatukset kulkevat paljon menneisyydessä ja niistä puhuminen voi antaa suurta levollisuuden tunnetta. On tärkeää, että vierellä on henkilö, joka näkee ihmisen eikä ainoastaan potilasta. Henkinen tuki on korvaamatonta elämän viimeisillä hetkillä. Myös läheisten läsnäolo ja tuki on äärimmäisen tärkeää. Siksi hoitosuunnitelma suunnitellaan aina yhdessä omaisten tai läheisten kanssa.

Saattohoito ruotsiksi - Vanhuksen saattohoito kotona - Kotisaattohoito - Helsinki - turku - tampere

Tiedossa oleva kuolema koetaan usein pelottavana ja siksi tuttu ympäristö on ensisijaisen tärkeä suurimmalle osalle ihmisistä. Edessä oleva kuolema tuo esiin paljon tunteita, joihin voi usein liittyä ahdistusta ja masennusta. Oloa voidaan helpottaa esimerkiksi lempimusiikin kuuntelemisella, silittämisellä ja kädestä kiinni pitämällä. Lohduttomina hetkinä tukeva läsnäolo on kriittistä.

Ammattitaitoinen sairaanhoito luo edellytykset onnistuneelle saattohoidolle

Olemme erikoistuneet erityisesti vanhusten sairauksiin, neurologisien sairauksien sekä eri kroonisten sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen asiakkaan kotona. Edellä mainittuihin sairauksiin lukeutuvat myös monet etenevät sairaudet, joihin ei ole olemassa parantavaa hoitoa, minkä vuoksi meillä on pitkä kokemus saattohoidosta asiakkaan kotona.

Esimerkiksi muistisairaan saattohoito vaatii erityisosaamista, jossa mielellämme olemme avuksenne. Voit lukea lisätietoa kotisairaanhoidon palveluistamme tältä sivustolta.

Hoitamiamme sairauksia ovat esimerkiksi:

Saattohoito ruotsiksi - Vanhuksen saattohoito kotona - Kotisaattohoito - Saattohoito opas - Muistisairaan saattohoito - Saattohoitopotilaan hoito - Saattoapu - Helsinki - Espoo - Vantaa - Kauniainen - Kirkkonummi - Siuntio

Kotilääkäri varmistaa turvallisen saattohoidon

Kotilääkäripalvelulla mahdollistamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen terveydentilan seurannan, jolloin saattohoito kotona onnistuu turvallisesti ja mahdollisimman kivuttomasti.

Pystymme tarvittaessa järjestämään jopa kotisairaalan asiakkaan turvaksi.

Lääkärimme ovat tehneet yli 25 000 kotikäyntiä.

Kaarina, 89v.

"Henkilökohtainen palvelualttius ja empaattinen työote."

Seija, 79v.

"Kaikki hoituu ja ystävällinen palvelu."

Tehokkaalla kivunlievityksellä rauhaisa olo

Yleisin oire psyykkisten oireiden lisäksi esimerkiksi syöpäpotilailla on yleensä kipu. Huolehdimme yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa siitä, että potilas saa laadukasta kivunlievitystä. Lääketieteen tarjoamat keinot ovat niin tehokkaita, että suurin osa potilaista ei tunne kipua missään vaiheessa saattohoitoa.

Me keskitymme siihen, että potilaan olosuhteet ovat mahdollisimman mukavat, jolloin läheiset voivat keskittyä olemaan läsnä omaiselleen. Helpotamme läheisten hoitotoimenpiteitä ottamalla kokonaisvaltaisen vastuun saattohoidosta yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.

Saattohoito - Vanhuksen saattohoito kotona - Kotisaattohoito - Saattohoito opas - Muistisairaan saattohoito - Helsinki - Espoo - Vantaa - Kauniainen

Lopullinen pois nukkuminen koetaan yleensä levollisena tapahtumana. Kuolema on luonnollinen osa jokaisen elämää ja elossa olemisen kääntöpuoli. Meille on tärkeää, että sinä voit keskittyä olemaan läsnä läheisesi viimeisenä ajanjaksona mahdollisimman rauhallisin mielin.

Läheisen saattohoito on usein henkisesti ja fyysistesti raskasta, ja pyrimme helpottamaan läheisten työtä ottamalla vastuun saattohoidon laadusta. Haluamme järjestää parhaan mahdollisen elämänlaadun kuolevalle henkilölle ja tukevan ympäristön myös omaisille.

Kotisaattohoidon hinta

Potilaan tai vanhuksen saattohoito kotona hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti tilanteesta riippuen. Lopulliseen hintaan vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon kotisairaanhoidon palveluita tarvitaan yhdistettynä varsinaiseen saattohoitoon.

Tuntihintamme saattohoidolle on 44-49 €/h (alv. 0 %), josta voi vähentää 60 prosenttia kotitalousvähennyksellä pois, jolloin palvelun todellinen kustannus on 17,6 – 19,6 €/h.

Kutsu meidän ilmaiselle tutustumiskäynnille, niin keskustellaan rauhassa tilanteestanne

Tutustumiskäynti on täysin ilmainen eikä se sido sinua mihinkään. Tutustumiskäynnin tarkoituksena on käydä tarkemmin läpi juuri teidän tilanteenne ja hakea siihen mahdollisimman inhimillinen ja miellyttävä ratkaisu.

Suomen Seniorihoiva on hyvinvointialueiden ja aluehallintoviraston hyväksymä kotihoidon palveluntuottaja, jonka toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Toteutamme kotisaattohoitoa kaikkialla Suomessa. Olemme toimineet jo pitkään muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Tampereella, Turussa, Salossa ja Siuntiossa.

Asiakaspalvelu:
010 324 9000
info@suomenseniorihoiva.fi

Tiesitkö, että voit saada hoivapalveluistamme kotitalousvähennystä esimerkiksi, kun kyseessä on vanhuksen saattohoito kotona. Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 60 prosenttia maksamasi työn määrästä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3500 euroa per henkilö. Pariskunnan enimmäisvähennys on 7000 euroa. Kannattaa huomioida, että kotitalousvähennyksen voi saada myös omiin tai puolison vanhempiin kohdistuneesta hoivatyöstä. Autamme mielellämme kotitalousvähennyksen hakemisessa! Teemme myös saattohoitoa ruotsiksi. Lisätietoa kotisaattohoidon hinnoittelusta ja kotitalousvähennyksestä löydät hinnastosivulta.

Lue lisää