Ikääntyneiden sairaudet

Yleisimmät sairaudet

Ikääntyminen nostaa monen sairauden riskiä. Vanhusten sairaudet ovat väestön ikääntyessä yhä useamman ikäihmisen kiusana. Koska vanhusten lääkehoito on usein haastavaa monisairauksista johtuen, tulisi hoidossa keskittyä sairauksien kokonaisvaltaiseen hoitamiseen.

Vanhusten masennus

Masennus on yleisin ikäihmisten mielenterveyteen liittyvä ongelma. Suomessa arviolta 1-4 prosenttia koko senioriväestöstä kärsii masennuksesta tai masennuksen oireista. Masennusta voidaan hoitaa ja ehkäistä esimerkiksi oikeanlaisen virikkeellisen kotihoidon avulla.

Diabetes eli ”sokeritauti” ja sen oireet

Diabetes on nopeasti yleistyvä aineenvaihduntasairaus, joka koskettaa erityisesti ikääntyviä. Yleisimmät diabetestyypit ovat tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes, joita sairastaa yhteensä noin puoli miljoonaa suomalaista.

Ikääntyvien syöpä ja syövän oireet vaihtelevat

Syövän oireet ovat usein moninaisia, ja taudin alkuvaiheessa syöpä saattaa olla pitkäänkin oireeton. Syöpää voi olla haasteellista itsenäisesti tunnistaa, koska oireet muistuttavat monia muita sairauksia ja syöpä kehittyy hitaasti.

Lihaskuntoharjoittelu ehkäisee sarkopeniaa

Lihaskuntoharjoittelu on paras keino ennaltaehkäistä ja hidastaa elimistön rappeutumista varsinkin lihaksissa ja luissa, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, sisätautiopin dosentti ja erikoislääkäri Jan Sundell.

Sydänsairaudet ja niiden oireet

Suomalaisten yleisin sydänsairaus on sepelvaltimotauti, jossa sydämen pinnalla kiertävät valtimot ahtautuvat verenvirtausta haittaavassa määrin. Sepelvaltimotautia sairastaa noin 200 000 suomalaista.

Palaa takaisin tietopankkiin:

Tietopankki