Ympärivuorokautinen kotihoito ja -hoiva

Suomen Seniorihoiva - ympärivuorokautinen hoito - hoiva

Laadukasta hoivaa ympäri vuorokauden

Kun ikääntyneiden läheistemme toimintakyky alkaa heikentyä, nousee esiin tarve luotettavalle ja jatkuvasti saatavilla olevalle hoivapalvelulle. Ympärivuorokautinen hoiva tarkoittaa sitä, että apu ja tuki ovat saatavilla milloin tahansa, päivin öin. Tämä tuo mielenrauhaa sekä palvelun käyttäjille että heidän perheilleen, tietäen että ammattitaitoinen apu on aina lähellä.

 

Sirpa SaarelaSirpa Saarela
13:48 12 Mar 24
Ystävällinen palvelu
Jaana RaitioJaana Raitio
11:04 29 Feb 24
Sain nopeaa ja asiantuntevaa palvelua.
Airi Karen-WalleniusAiri Karen-Wallenius
10:24 28 Feb 24
Koen palvelun luotettavana ja joustavana.Myös omaiseni tuntee olonsa turvalliseksi avustajanne kanssa.
Haija KankkunenHaija Kankkunen
09:02 09 Feb 24
Jo nettisivut olivat selkeät ja sain sieltä ohjausta kuinka jättää yhteydenottopyyntö. Minuun otettiin pian yhteyttä ja sain erinomaista ohjaavaa asiakaspalvelua!
Catarina MyllärniemiCatarina Myllärniemi
09:46 09 Jan 24
Ammattimaista ja hyvää hoivaa. Kiitos!
Meila TimonenMeila Timonen
14:46 08 Jan 24
Epäröivä äitini sai heti paremman kuin sopivan avustajan. Heillä menee hyvin yhteen. Minä olen päässyt helpommalla eli yhteensä kaksi ihmistä hyötyy yhdestä avustajasta. Näin ajatellen on todella halpaa lystiä. Kiitos.
Vesa LempinenVesa Lempinen
13:45 08 Jan 24
Jaana LehtonenJaana Lehtonen
13:28 08 Jan 24
Hyvää palvelua muuttuvissakin tilanteissa. Meistä huolehditaan ja välitetään, omaisen hoidon tukena koko ajan.
Marika HalmeMarika Halme
12:56 01 Jan 24
Seniorihoiva on käynyt isäni luona jo muutaman vuoden. Palvelu on ollut ystävällistä ja luotettavaa. Aina on hyvissä ajoin ilmoitettu jos on tullut jotain aikataulu muutoksia. Hienoa palvelua.
SSH on tarjonnut tutun ja lempeän hoitajan kotona asuvan läheisemme tueksi ja asiointi yhteyshenkilön kanssa on ollut mutkatonta ja henkilökohtaista. Kiitos 💛
Aarne VuotilaAarne Vuotila
08:08 30 Dec 23
Erinomaista palvelua, suosittelen.
Pipsa KooPipsa Koo
17:18 29 Dec 23
Suomen Seniorihoivan kautta löytynyt avustaja Tampereella on ollut aivan kullanarvoinen löytö. Avustajan ansiosta arjen asioinnit hoituvat ja omaiseni saa myös viikoittaista turvaa ja seuraa arkeensa.
Liisa LeinoLiisa Leino
15:30 29 Dec 23
Olen erittäin tyytyväinen äitimme saamaan palveluun, joka on kokemuksemme mukaan osaavaa, ystävällistä, joustavaa ja luotettavaa.
Anna MolinAnna Molin
14:41 29 Dec 23
js_loader

 

 

 

Ympärivuorokautinen hoiva voi sisältää monenlaisia palveluita, kuten henkilökohtaisen avun, lääkehoidon seurannan, ateriapalvelut ja sosiaalisen kanssakäymisen tukemisen. Tärkeää on, että palvelut räätälöidään vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita, jotta jokainen voi nauttia laadukkaasta ja itsenäisestä elämästä omassa kodissaan.

Suomen Seniorihoiva - ympärivuorokautinen hoito - hoiva

Henkilökohtainen hoiva ja avustaminen

Henkilökohtainen hoiva on yksi ympärivuorokautisen hoivan kulmakivistä. Se kattaa päivittäiset toiminnot, kuten peseytymisen, pukeutumisen ja ruokailun avustamisen. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta huolehtii siitä, että jokainen asiakas saa yksilöllistä ja kunnioittavaa apua, säilyttäen samalla mahdollisimman suuren itsenäisyyden ja arvokkuuden tunteen.

Avustaminen voi ulottua myös kodinhoidollisiin tehtäviin, kuten siivoukseen ja pyykinpesuun, sekä asiointiapuun. Tämä mahdollistaa sen, että ikääntyneet voivat jatkaa elämäänsä tutussa ja turvallisessa ympäristössä, omassa kodissaan, ilman että arjen hallinta muodostuu liian suureksi haasteeksi.

Yöhoito oman kodin rauhassa

Monille asiakkaille oman kodin rauha ja tuttu ympäristö ovat tärkeitä. Yöhoidon avulla he voivat nukkua omassa sängyssään ja olla ympäröityinä omilla tutuilla tavaroillaan, mikä voi edistää parempaa unenlaatua ja yleistä hyvinvointia sekä lisätä turvallisuutta. Erityisesti niille, jotka tarvitsevat apua yöllä esimerkiksi liikkumisessa tai wc-käynnillä, yöhoidosta voi olla suuri hyöty.

Yöhoidolla voidaan myös ehkäistä ja hallita tilanteita, jotka voivat pahentua yöllä ilman valvontaa. Esimerkiksi ikääntyneillä henkilöillä on usein suurempi riski kaatumisille tai sekavuuden lisääntymiselle yöllä, ja yöhoitaja voi auttaa näiden riskien hallinnassa.

Yöhoidon avulla myös asiakkaiden läheiset voivat saada mielenrauhaa tietäessään, että heidän rakkaansa ovat turvallisissa käsissä ja saavat tarvittavan avun yölläkin.

Suomen Seniorihoiva - ympärivuorokautinen hoito

Lääkehoidon hallinta ja seuranta

Lääkehoidon asianmukainen hallinta on keskeinen osa ikääntyneiden hoivaa. Ympärivuorokautinen hoivapalvelu varmistaa, että lääkkeet otetaan oikea-aikaisesti ja oikein annosteltuina. Ammattitaitoinen henkilökunta seuraa lääkehoidon toteutumista ja tekee tarvittavat muutokset yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Lääkehoidon seurantaan kuuluu myös säännölliset tarkistukset ja lääkityksen vaikutusten arviointi. Näin voidaan varmistaa, että lääkitys tukee parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia.

Ateriapalvelut ja ravitsemuksen tukeminen

Ravitsemus on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja se korostuu erityisesti ikääntyessä. Ympärivuorokautinen hoiva sisältää usein ateriapalvelut, jotka turvaavat tasapainoisen ja ravitsevan ruokavalion. Henkilökuntamme valmistaa maittavat ateriat paikan päällä huomioiden asiakkaan erityisruokavalion ja henkilökohtaiset mieltymykset.

Ravitsemuksen tukeminen ei rajoitu vain aterioiden valmistamiseen, vaan se kattaa myös ruokailuhetkien sosiaalisen aspektin. Yhteiset ateriat ja ruokailun yhteydessä tapahtuva seurustelu edistävät ikääntyneiden sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua.

Suomen Seniorihoiva - ympärivuorokautinen hoiva

Sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen

Sosiaalinen kanssakäyminen on yhtä tärkeää kuin fyysinen terveys. Ympärivuorokautinen hoiva huomioi tämän tarjoamalla mahdollisuuksia yhteisiin aktiviteetteihin ja harrastuksiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä kävelyretkiä, pelihetkiä tai kulttuuritapahtumien vierailuja.

Hoivapalvelun henkilökunta kannustaa ja tukee asiakkaita osallistumaan sosiaalisiin toimintoihin, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tuo iloa arkeen. Sosiaalinen aktiivisuus auttaa ylläpitämään mielenterveyttä ja ehkäisemään yksinäisyyden tunteita.

Kotona asumisen tukeminen

Kotona asuminen on monille ikääntyneille tärkeä osa itsenäisyyttä ja elämänlaatua. Ympärivuorokautinen hoiva mahdollistaa sen, että ikääntyneet voivat asua omassa kodissaan niin kauan kuin mahdollista. Hoivapalvelut tukevat arjen sujumista ja auttavat ylläpitämään kodin turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Henkilökunnan jatkuva läsnäolo ja valmius auttaa tarvittaessa antavat sekä asiakkaille että heidän omaisilleen mielenrauhan. Kodinomaisessa ympäristössä asuminen edistää myös henkistä hyvinvointia, sillä tutut ympäristöt ja rutiinit tuovat turvallisuuden tunnetta.

Marjatta, 80v.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että hoitajan käyntiin on varattu riittävästi aikaa."

Aino, 90v.

"Ihanaa, kun on sama hoitaja, joka jaksaa piristää."

Yksilölliset hoivasuunnitelmat

Jokainen ikääntyvä henkilö on yksilö, jolla on omat tarpeensa ja toiveensa. Ympärivuorokautinen hoiva sisältää yksilöllisten hoivasuunnitelmien laatimisen, jossa huomioidaan asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet, toiveet ja elämäntilanne. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Yksilöllinen lähestymistapa varmistaa, että hoivapalvelut tukevat asiakkaan itsenäisyyttä ja elämänlaatua parhaalla mahdollisella tavalla. Hoivasuunnitelman avulla voidaan myös varmistaa, että kaikki tarvittavat palvelut, kuten fysioterapia tai kuntoutus, integroidaan osaksi päivittäistä hoitoa.

Suomen Seniorihoiva - ympärivuorokautinen hoiva

Asiakastyytyväisyyden merkitys

Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää. Tyytyväiset asiakkaat ovat merkki siitä, että palvelut vastaavat heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Tämä saavutetaan kuuntelemalla asiakkaita, ottamalla heidän toiveensa huomioon ja tarjoamalla joustavia palveluita.

Asiakaspalautteen kerääminen ja siihen reagoiminen on tärkeää palvelun jatkuvan kehittämisen kannalta. Tyytyväiset asiakkaat ovat myös parasta mainosta hoivapalvelulle, sillä heidän kokemuksensa puhuvat palvelun laadun puolesta.

Suomen Seniorihoivalla asiakastyytyväisyys on mitattu yli 10 vuoden kokemuksella ja 400.000 onnistuneen palvelutunnin jälkeen 4,8 / 5.

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Ympärivuorokautinen hoiva vaatii tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat kokonaisvaltaista hoitoa ja että heidän terveydentilaansa seurataan asianmukaisesti.

Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että hoivapalvelu voi reagoida nopeasti terveydentilan muutoksiin ja tarjota tarvittavaa lisätukea. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on ympärivuorokautinen hoiva, jossa tilanteet voivat muuttua nopeasti.

Ympärivuorokautisen hoivan merkitys ikääntyneille

Ympärivuorokautinen hoiva on ikääntyneille korvaamaton palvelu, joka tukee heidän itsenäisyyttään ja mahdollistaa arvokkaan elämän jatkumisen omassa kodissa. Se tarjoaa turvaa ja luotettavuutta, kun tietää, että apu on aina saatavilla.

Hoivapalvelun avulla ikääntyneet voivat nauttia elämästään täysipainoisesti, tietäen että heidän hyvinvointinsa on ammattilaisten käsissä. Tämä ei ainoastaan paranna heidän elämänlaatuaan, vaan myös helpottaa heidän läheistensä mieltä, kun he tietävät rakkaansa olevan hyvissä käsissä.

Suomen Seniorihoiva - ympärivuorokautinen hoito - hoiva

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua

Suomen Seniorihoiva on yksi harvoista yrityksistä, joka pystyy tuottamaan ympärivuorokautista hoivaa seniorin omaan kotiin. Meiltä voi tilata yöhoitajan joko satunnaisesti yksittäisiin öihin tai pysyvästi joka yöksi.

Asiakaspalvelustamme saat asiantuntevaa opastusta ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin tai mihin tahansa mieltäsi askarruttavaan asiaan liittyen.

Saat meiltä lisäksi ilmaisen tutustumiskäynnin, kun otat meihin yhteyttä. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään, vaan tarkoituksena on käydä läpi tarkemmin palveluiden tarvettanne ja yksilöllistä tilannettanne.