Vanhuspalvelut Vantaa

Vanhuspalvelut Vantaa - Suomen Seniorihoiva

 

Asiakaslähtöisyys vanhuspalveluissa

Vantaalla vanhusten hoito on asiakaslähtöinen palvelu, jossa jokaisen ikäihmisen yksilölliset tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että hoivan keskiössä on aina ihminen, ei pelkästään hänen sairautensa tai avuntarpeensa. Tämä lähestymistapa korostaa henkilökohtaista kohtaamista ja vuorovaikutusta, mikä on olennainen osa laadukasta vanhustenhoitoa.

Asiakaslähtöisessä hoidossa korostuu myös palveluiden joustavuus. Vantaalaiset seniorit voivat luottaa siihen, että palvelut mukautuvat heidän elämäntilanteeseensa sopiviksi. Olipa kyseessä kotihoito, päivätoiminta tai asumispalvelut, jokainen palvelu räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kiireetön hoiva – aikaa kuunnella ja kohdata

Kiireettömyys on yksi vanhustenhoidon kulmakivistämme. Kun hoitajilla on aikaa pysähtyä ja kuunnella, syntyy aito yhteys hoitajan ja hoidettavan välille. Tämä mahdollistaa paremman ymmärryksen vanhuksen tarpeista ja toiveista, mikä on tärkeää hänen hyvinvointinsa kannalta. Kiireetön hoiva tarkoittaa myös sitä, että vanhuksilla on mahdollisuus toimia omassa tahdissaan, ilman jatkuvaa kiireen tuntua.
 

Sirpa SaarelaSirpa Saarela
13:48 12 Mar 24
Ystävällinen palvelu
Jaana RaitioJaana Raitio
11:04 29 Feb 24
Sain nopeaa ja asiantuntevaa palvelua.
Airi Karen-WalleniusAiri Karen-Wallenius
10:24 28 Feb 24
Koen palvelun luotettavana ja joustavana.Myös omaiseni tuntee olonsa turvalliseksi avustajanne kanssa.
Haija KankkunenHaija Kankkunen
09:02 09 Feb 24
Jo nettisivut olivat selkeät ja sain sieltä ohjausta kuinka jättää yhteydenottopyyntö. Minuun otettiin pian yhteyttä ja sain erinomaista ohjaavaa asiakaspalvelua!
Catarina MyllärniemiCatarina Myllärniemi
09:46 09 Jan 24
Ammattimaista ja hyvää hoivaa. Kiitos!
Meila TimonenMeila Timonen
14:46 08 Jan 24
Epäröivä äitini sai heti paremman kuin sopivan avustajan. Heillä menee hyvin yhteen. Minä olen päässyt helpommalla eli yhteensä kaksi ihmistä hyötyy yhdestä avustajasta. Näin ajatellen on todella halpaa lystiä. Kiitos.
Vesa LempinenVesa Lempinen
13:45 08 Jan 24
Jaana LehtonenJaana Lehtonen
13:28 08 Jan 24
Hyvää palvelua muuttuvissakin tilanteissa. Meistä huolehditaan ja välitetään, omaisen hoidon tukena koko ajan.
Marika HalmeMarika Halme
12:56 01 Jan 24
Seniorihoiva on käynyt isäni luona jo muutaman vuoden. Palvelu on ollut ystävällistä ja luotettavaa. Aina on hyvissä ajoin ilmoitettu jos on tullut jotain aikataulu muutoksia. Hienoa palvelua.
SSH on tarjonnut tutun ja lempeän hoitajan kotona asuvan läheisemme tueksi ja asiointi yhteyshenkilön kanssa on ollut mutkatonta ja henkilökohtaista. Kiitos 💛
Aarne VuotilaAarne Vuotila
08:08 30 Dec 23
Erinomaista palvelua, suosittelen.
Pipsa KooPipsa Koo
17:18 29 Dec 23
Suomen Seniorihoivan kautta löytynyt avustaja Tampereella on ollut aivan kullanarvoinen löytö. Avustajan ansiosta arjen asioinnit hoituvat ja omaiseni saa myös viikoittaista turvaa ja seuraa arkeensa.
Liisa LeinoLiisa Leino
15:30 29 Dec 23
Olen erittäin tyytyväinen äitimme saamaan palveluun, joka on kokemuksemme mukaan osaavaa, ystävällistä, joustavaa ja luotettavaa.
Anna MolinAnna Molin
14:41 29 Dec 23
js_loader

 

 

 


 
Vantaalla kiireettömyys näkyy myös siinä, että hoitajat voivat käyttää enemmän aikaa kunkin asiakkaan kanssa. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat muistisairaat tai muuten erityistä tukea tarvitsevat seniorit. Heille rauhallinen ja kiireetön ympäristö on ensiarvoisen tärkeää.

Laadukkaat palvelut kohtuulliseen hintaan

Vantaalla vanhustenhoito ei ole vain palvelu, vaan se on sitoutumista laadukkaaseen ja inhimilliseen hoivaan. Laadukas hoiva tarkoittaa ammattitaitoista henkilökuntaa, joka on koulutettu kohtaamaan vanhusten erilaiset tarpeet. Lisäksi palveluiden tulee olla saavutettavia ja kohtuuhintaisia, jotta jokainen seniori voi hyödyntää niitä tarpeidensa mukaan. Kohtuullinen hinta ei tarkoita laadun heikkenemistä, vaan pikemminkin vastuullista hinnoittelua, joka mahdollistaa laadukkaat palvelut kaikille.

Ympärivuorokautinen tuki ja turva

Tarjoamamme vanhustenpalvelut tarjoavat turvaa ja tukea ympäri vuorokauden. Tämä tarkoittaa, että apu on saatavilla milloin tahansa, päivin ja öin. Ympärivuorokautinen tuki on erityisen tärkeää niille senioreille, jotka tarvitsevat säännöllistä apua tai ovat äkillisten terveysongelmien riskiryhmässä.

Ympärivuorokautinen palvelu takaa myös sen, että omaiset voivat luottaa siihen, että heidän läheisensä saavat tarvitsemansa avun ja huolenpidon. Vantaalla on panostettu erityisesti siihen, että vanhusten turvallisuus ja hyvinvointi ovat taattuja kaikkina vuorokauden aikoina.

Inhimillisyys ja arvokkuus hoivatyön ytimessä

Inhimillisyys ja arvokkuus ovat peruspilareita, joiden varaan vanhuspalvelut rakentuu. Jokaisen ikäihmisen kohdalla pyritään varmistamaan, että hän kokee tulevansa kohdelluksi kunnioittavasti ja yksilönä. Inhimillinen kohtaaminen tarkoittaa läsnäoloa, kuuntelemista ja empatiaa – arvoja, jotka ovat korvaamattomia hoivatyössä.

Arvokkuuden tunne syntyy siitä, että vanhukset saavat itse päättää omasta elämästään ja hoivastaan niin paljon kuin mahdollista. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi siten, että vanhuksille annetaan valinnanvaraa ja heidän mielipiteitään kuunnellaan päätöksenteossa.

Eettinen ja vastuullinen hoivapalvelu

Eettisyys ja vastuullisuus ovat keskeisiä arvoja, jotka ohjaavat vanhuspalveluitamme Vantaalla. Eettinen toiminta tarkoittaa avoimuutta, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta kaikessa hoitotyössä. Vastuullisuus puolestaan kuvastaa sitoutumista korkealaatuiseen hoivaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Vantaalla vanhustenhoito on sitoutunut noudattamaan korkeita eettisiä standardeja, mikä näkyy muun muassa siinä, että palveluiden laatuun ja henkilökunnan ammattitaitoon panostetaan jatkuvasti. Vastuullinen toiminta takaa sen, että vanhukset ja heidän omaisensa voivat luottaa saamaansa hoivaan.

Luotettavuus ja ammattitaito hoivan perustana

Luotettavuus on ominaisuus, jota ilman vanhustenhoito ei voi toimia. Luotettavuus tarkoittaa sitä, että sovitut palvelut toteutetaan ajallaan ja sovitulla tavalla. Ammattitaitoinen henkilökunta on avainasemassa tämän ylläpitämisessä, sillä heidän osaamisensa varmistaa hoivan laadun.

Ammattitaito näkyy meillä monin tavoin. Koulutetut hoitajat osaavat vastata monenlaisiin haasteisiin ja tarpeisiin, ja heidän työnsä perustuu ajantasaiseen tietoon ja parhaisiin käytäntöihin. Luotettavuus ja ammattitaito luovat pohjan, jolle turvallinen ja tehokas vanhustenhoito rakentuu.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua

Suomen Seniorihoiva tuottaa hyvin laajasti monipuolisia palveluita ikäihmisille valtakunnallisesti. Asiakaspalvelustamme saat asiantuntevaa opastusta kotihoidon tukipalveluihin tai mihin tahansa mieltäsi askarruttavaan asiaan liittyen.

Saat meiltä lisäksi ilmaisen tutustumiskäynnin, kun otat meihin yhteyttä. Tutustumiskäynti ei sido sinua mihinkään, vaan tarkoituksena on käydä läpi tarkemmin palveluiden tarvettanne ja yksilöllistä tilannettanne.