Omsorgstjänster

Seniorvård från sällskap till sjukvård

Finlands Seniorvård tillhandahåller tillförlitliga och högkvalitativa stöd-, sällskaps- och omsorgstjänster 24 timmar om dygnet varje dag på året. Vi betjänar överallt i Finland.

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Kärnan i vårt tjänsteutbud består av mångsidiga omsorgstjänster för de äldre. Vi gör allt från sällskap till sjukvård.

 

Sirpa SaarelaSirpa Saarela
13:48 12 Mar 24
Vänlig service
Jaana RaitioJaana Raitio
11:04 29 Feb 24
Jag fick snabb och kompetent service.
Airi Karen-WalleniusAiri Karen-Wallenius
10:24 28 Feb 24
Jag tycker att tjänsten är tillförlitlig och flexibel.Min släkting känner sig också trygg med din assistent.
Haija KankkunenHaija Kankkunen
09:02 09 Feb 24
Webbplatsen var redan tydlig och jag fick vägledning om hur man lämnar en kontaktförfrågan. Jag blev snart kontaktad och fick utmärkt kundtjänstvägledning!
Catarina MyllärniemiCatarina Myllärniemi
09:46 09 Jan 24
Professionell och bra vård. Tack!
Meila TimonenMeila Timonen
14:46 08 Jan 24
Min tveksamma mamma fick genast en mer än lämplig assistent. De kommer bra överens. Jag har gjort det enklare, så totalt två personer har nytta av en assistent. Att tänka så här är riktigt billigt kul. Tack.
Vesa LempinenVesa Lempinen
13:45 08 Jan 24
Marika HalmeMarika Halme
12:56 01 Jan 24
Seniorhoiva har besökt min pappa i några år nu. Tjänsten har varit vänlig och pålitlig. Det är alltid välinformerat om det har skett några schemaändringar. Jättebra service.
Aarne VuotilaAarne Vuotila
08:08 30 Dec 23
Utmärkt service, jag rekommenderar.
Pipsa KooPipsa Koo
17:18 29 Dec 23
Medhjälparen som hittats genom Suomen Seniorhoiva i Tammerfors har varit ett guldfynd. Tack vare assistenten sköts vardagen och mina anhöriga får även veckovis trygghet och följer deras vardag.
Anna MolinAnna Molin
14:41 29 Dec 23
js_loader

 

TJÄNSTEKONCEPTET:

 • Hemvård utan brådska — vi har tid
 • Alltid samma assistenter eller vårdare
 • Sällskap och hjälp med att uträtta ärenden
 • Personlig assistans
 • Hemsjukvård
 • Rehabiliterande vårdtjänster
 • Städtjänster för seniorer
 • Hemkomsttjänster efter sjukhusvistelse
 • Terminalvård i hemmet
 • Vikarietjänster för närståendevård

 

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

 

Vi anser att varje senior är viktig och unik, och i enlighet med denna princip agerar vi i all vår verksamhet med den största respekt för den äldres värdefulla livshistoria och mänskliga värden.

Våra tjänster främjar en smidig vardag för kunden, vilket gör det möjligt för de äldre att leva tryggt och meningsfullt i sitt hem så länge som möjligt. Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Varför välja Finlands Seniorvård?

Vi ger taktfull service utan brådska och alltid på kundens villkor. Vår princip är att våra kunder alltid besöks av samma vårdare som stannar hos kunden så länge som kunden vill. Vi har tid – till och med hela dagen. På så sätt kan vi garantera en högkvalitativ och oavbruten vårdkedja, vilket är väsentligt i vårdtjänster för de äldre.

Vi har inga reklambilar med stora färggranna firmamärken och vår personal har inte heller arbetskläder med logon, utan vi kommer till er diskret utan att störa ert privatliv, precis som vilken vän eller släkting som helst. Vi agerar alltså alltid diskret utan att väcka uppmärksamhet och vi respekterar våra kunders privatliv.

Barbro, 81 år.

“Mycket kompetent personal och man får service på sitt modersmål.”

Camilla, 84 år.

“Man kan komma överens om punktliga besökstider.”

Du kan läsa mera om våra kunders erfarenheter på denna sida.

Vi är en ansvarsfull aktör och vi tar hand om alla våra skyldigheter. Vi har även en omfattande patient- och ansvarsförsäkring för oförutsedda situationer.

Vi erbjuder heltäckande hemlevererade tjänster för seniorer, smidigt från ett och samma ställe. Vårt tjänsteutbud är utformat för att täcka alla dagliga behov för seniorer, vilket gör att kunden inte behöver kontakta flera olika tjänsteleverantörer.

Våra stöd-, sällskaps- och omsorgstjänster motsvarar varje kunds individuella behov, vare sig det handlar om hemmets renlighet och säkerhet, om hälsovård eller upprätthållande av ett socialt och stimulerande liv.

Exempel på våra omsorgstjänster:

 • hemvård för seniorer eller personer med funktionsnedsättningar, hemtjänster och andra stödtjänster
 • sällskap och hjälp med att uträtta ärenden t.ex. i butiken eller på apoteket
 • sällskap i form av dagliga samtal och gemensamma aktiviteter
 • stimulerande aktiviteter (umgänge, resor, hantverk, handarbete, kortspel)
 • gå på teater, film eller konsert tillsammans med kunden
 • uträttande av övriga ärenden tillsammans med kunden
 • digihjälp med datorn, smartmobilen, internet eller tv:n
 • hjälp med utomhusaktiviteter och motion (promenader, vattengymnastik, gym)
 • hjälp med matlagning, måltider och bakning
 • hjälp med dagliga aktiviteter (påklädning, personlig hygien)
 • hjälp vid besök på banken, ämbetsverk eller flygplatsen
 • ledsaga kunden vid besök hos t.ex. släkt och vänner
 • påminna om mediciner och läkarbesök
 • utskrivning från sjukhuset på ett tryggt och planenligt sätt
 • terminalvård hemma hos kunden
 • lätt hushållsarbete (diskning, städning, klädtvätt, strykning, avfallshantering)
 • trädgårdsarbete (gräsklippning, trädgårdsskötsel, snöröjning och sandning)
 • omsorg dygnet runt
 • vikarietjänster för närståendevård

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Sällskapstjänst som en lösning på ensamhetskänslor hos seniorer

Lider du eller din närstående av ensamhet?

Vi erbjuder en pålitlig och högkvalitativ sällskapstjänst för seniorer och andra som saknar sällskap. Ensamhet är ledsamt och ett beklagansvärt allmänt problem som kan upplevas intensivare när man blir äldre. Alla vill vara för sig själva ibland och vissa vill vara mera allena än andra, och i sådana fall avser man avslappnande och viktig egentid. Långvarig och ofrivillig ensamhet är dock oroväckande.

Ofrivillig ensamhet försvagar hälsan på många olika vis, och om det fortsätter länge kan det till och med förorsaka en för tidig död. Ensamhet ökar dessutom på minnesrelaterade sjukdomar samt depression. Försvagad hörsel, syn och minne kan försvåra socialt umgänge, vilket kan väcka ensamhetskänslor.

Vi erbjuder regelbundet samtalssällskap och gemensam sysselsättning, antingen hemma hos kunden eller utanför hemmet. Det är alltid samma vårdare som håller senioren sällskap, vilket skapar en bekant och trygg samt varm relation mellan kunden och vårdaren.

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Vår trevliga och hjärtliga vårdare kan fungera som en viktig social stödperson åt en ensam åldring. Ibland kan vissa sjukdomar eller fysiska begränsningar vara orsaken till att man inte söker sig till sociala situationer. Då kan vårdpersonal göra sällskap vid t.ex. besök hos vänner och på så sätt vara en nyckelperson i upprätthållandet av den äldres sociala liv.

Marjatta, 80 år.

“Vi har varit mycket nöjda med att man reserverat tillräckligt med tid för vårdarnas besök.”

Seija, 79 år.

“Allt sköter sig och hjälpen är vänlig.”

Service även i servicehus och vårdhem

Visste du att du även kan beställa våra tjänster till servicehus eller vårdhem?

Undersökningar visar att de som bor i servicehus eller vårdhem rentav kan känna sig allra mest ensamma.

En vanlig föreställning är att när seniorer flyttar till ett servicehus eller vårdhem för att bo tillsammans med folk i samma ålder så leder det automatiskt till ett socialare liv. Ålder är inte en faktor som allena räcker till för att skapa en gemenskap.

Vårdpersonalen i servicehus och vårdhem brukar ha för bråttom för att kunna ha en meningsfull dialog med de boende. Dessutom brukar de som bor i servicehus eller vårdhem ha minnessjukdomar eller vara så ålderstigna att det kan vara svårt att hitta samtalssällskap.

Senioren kan känna sig mycket ensam i ett servicehus eller vårdhem eftersom omgivningen åtminstone i början kan kännas mycket främmande och de är omgivna av främmande människor, som inte har tid eller förmåga att sällskapa eller gå in på djupare diskussioner.

Den som bor i sitt egna hem känner inte samma ensamhetskänsla eftersom de är omgivna av sitt eget bekanta, trygga hem.

Våra vårdare är en utmärkt lösning på denna utmaning då samma vårdare besöker kunden regelbundet i servicehuset eller vårdhemmet. På så sätt kan kunden och vårdaren forma en bekant och trygg vänskap där de kan diskutera aktualiteter och minnen till exempel veckovis eller till och med dagligen.

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Hemsjukvård ger trygghet inför framtiden

Även om er livssituation inte just nu kräver hemsjukvårdstjänster, kan situationen vara annorlunda i framtiden. Som vår kund behöver ni inte bekymra er för eventuella förändringar i ert hälsotillstånd, eftersom vi ger tillförlitliga och trygga heltäckande sjukvårdstjänster, vid behov direkt i kundens egna hem.

Vår princip är att samma vårdare alltid besöker samma kund. På så sätt kan vi garantera en oavbruten vårdkedja och högkvalitativ vård.

Exempel på våra hemsjukvårdstjänster:

 • uppföljning av hälsotillstånd och symptom
 • dosering och administrering av läkemedel
 • bedömning och behandling av olika smärtor
 • mätning och uppföljning av blodsocker och blodtryck
 • uppföljning av urinutsöndring och magfunktion
 • sårvård
 • borttagning av stygn/agraffer
 • kateterisering
 • sondmatning
 • vid behov bistår vi även med att förnya recept och hjälper med apoteksbesök

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Vi har en lång erfarenhet av att behandla olika sjukdomar och av rehabilitering hemma hos kunden. Vi har specialiserat oss på hemvård och -rehabilitering av neurologiska sjukdomar, olika kroniska sjukdomar och övriga sjukdomar hos äldre.

Till exempel följande:

Barbro, 81 år.

“Mycket kompetent personal och man får service på sitt modersmål.”

Camilla, 84 år.

“Man kan komma överens om punktliga besökstider.”

Heltäckande vårdtjänster för seniorer skapar en fungerande helhet

Vi skräddarsyr tjänstehelheter för varje kund enligt kundens individuella livssituation: vi upprättar en service- och vårdplan tillsammans med kunden och kundens anhöriga eller med en intressebevakare och kommer överens om en servicehelhet. Service- och vårdplanen utvärderas regelbundet och uppdateras vid behov ifall ett behov av ytterligare tjänster uppstår i något skede av vård- och tjänsteförhållandet.

Finlands Seniorvård är helt och hållet ett inhemskt företag och en ansvarsfull arbetsgivare, som följer kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn och betalar ersättning enligt avtalet till alla sina noggrant utvalda och utbildade anställda. Vi behandlar varje senior som en värdefull individ, och värnar om våra kunders säkerhet, välbefinnande och integritet genom att ta ansvar och sköta våra åtaganden på ett korrekt sätt och genom att följa reglerna om en strikt tystnadsplikt.

Finlands Seniorvård kommer i fortsättningen att utvidga sin framgångsrika verksamhet till att omfatta hela Finland. För tillfället finns våra tjänster för seniorer tillgängliga i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vanda.

Finlands Seniorvård är en av kommunerna och regionförvaltningsverket godkänd tjänsteproducent av hemvårdstjänster, vars verksamhet övervakas av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

En trygg och planenlig hemkomst efter utskrivning från sjukhus

Finlands Seniorvård erbjuder en trygg och omsorgsfull service vid de äldres hemkomst genom att till exempel hjälpa med hemresan från sjukhuset och kartlägga hemmets trygghet, samt att städa och införskaffa matvaror redan före utskrivningsdagen.

När seniorer utskrivs från sjukhuset kräver det nästan alltid omsorgsfull planering och förberedelse. Sjukhuset kan skriva ut patienten även om personen inte självständigt kan tillkalla hjälp, städa, tvätta sig eller laga mat. Med god vårdtjänst kan vi säkerställa att det är tryggt och bekvämt för senioren att komma hem efter en sjukhusvistelse.

Vi rekommenderar att ni beställer hjälp i god tid innan senioren utskrivs från sjukhuset, eftersom det då finns tillräckligt med tid att skaffa hem nödvändiga hjälpmedel, mediciner och matvaror samt redskap som behövs i rehabilitering och städning. På detta sätt säkerställs en trygg hemkomst och en oavbruten vårdkedja.

Du kan bekanta dig noggrannare med våra hemkomsttjänster på den här sidan.

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Du kan minska på vårdtjänsternas kostnader med -60 % genom hushållsavdrag

Visste du att du kan få hushållsavdrag för våra tjänster?

Du kan dra av 60 procent i hushållsavdrag för det belopp som du har betalat för arbetet. Det maximala beloppet på hushållsavdraget är 3500 euro per person om kostnaderna för hushållstjänsterna uppgår till 6000 euro. Det maximala beloppet för makar är 7000 euro. Det är värt att notera att man även kan få hushållsavdrag för vård som riktar sig till egna eller makens föräldrar. Vi hjälper dig gärna med att ansöka om hushållsavdrag! Mera information om hushållsavdrag se Skatteverkets anvisningar och detaljerade skatteanvisningar.

Vårdtjänsternas pris är 39 €/h – 49 €/h (moms 0 %) beroende på vilka tjänster ni behöver, av vilka ni kan dra av 60 procent med hushållsavdrag, varvid den reella kostnaden för tjänsterna är 15,6 €/h – 19,6 €/h (moms 0 %).

Du kan också täcka en del av omsorgstjänsternas kostnader med vårdbidrag för pensionstagare, som du ansöker från Fpa.

Ni kan bekanta er närmare med våra priser här:

Prislista

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Omsorgstjänster med servicesedlar

Visste du att man också kan betala med servicesedlar?

Finlands Seniorvård är en tjänsteproducent som godkänts av flera kommuner, vilket betyder att vi tar emot servicesedlar i vissa kommuner.

Servicesedlar beviljas alltid av en representant för kommunens social- och hälsovård som fastställer det individuella behovet av tjänsterna. Alla som är i behov av social- och hälsovårdstjänster kan vara berättigade till servicesedlar och beroende på fallet kan sedlarna antingen täcka hela kostnaden av omsorgstjänsterna eller en del av tjänsterna.

Värdet av servicesedeln bestäms alltid från fall till fall. I fortgående hemvård används ofta en inkomstrelaterad servicesedel, men sedeln kan också ha ett givet värde, som ofta är fallet t.ex. vid personlig assistans med servicesedel enligt lagen om funktionsnedsättningar.

Kunden kan också köpa tilläggstjänster i samband med omsorgstjänsten som de köpt med servicesedeln.  Vi ger gärna råd angående användning av servicesedlar.

Du kan läsa mera om våra omsorgstjänster levereras mot servicesedlar på den här sidan.

Finlands seniorvård - omsorgstjänster hemtjänster Helsingfors Esbo

Tveka inte att kontakta oss och boka ett gratis introduktionsbesök – vi levererar vårdtjänsterna till dig

Fyll i kontaktformuläret så tar vi kontakt med dig då när det passar dig för att komma överens om vidare åtgärder. Introduktionsbesöket binder er inte till någonting, utan syftet är att ge en bättre bild av vår företagsverksamhet och värdegrund, samt att noggrannare gå igenom hurdana tjänster ni är i behov av och komma överens om en tjänstehelhet som passar just er situation.

Våra omsorgstjänster är tillgängliga på följande orter till exempel:
Helsingfors, Åbo, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Sjundeå, Lojo, Vanda, Tammerfors, Kervo, Birkala, Nokia, Lembois, Ylöjärvi ja Kangasala.

Vi betjänar överallt i Finland.


Ta kontakt med oss

Fyll i bifogade blankett eller ring direkt till vår kundtjänst, så hjälper vi dig.

Ring 010 324 9000

 

 

 

Våra hemtjänster prissätts per timme och tjänst. Våra hemtjänster för seniorer och personer med fuktionsnedsättning, seniortjänster och digihjälp är momsfria och baserar sig alltid på en skriftlig vård- och serviceplan. Vi bifogar alltid en detaljerad prislista till vård- och serviceplanen. Vi tar även emot servicesedlar vars värde bestäms från-fall-till-fall. För mera information om vår prissättning se prislistan.

Läs mera