Kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä

Suomen Seniorihoiva Oy, y-tunnus 2560205-9 (jäljempänä järjestäjä)

Kampanjan ajankohta

Seniorin toive todeksi -kampanjan ajankohta on 28.11.2021 – 31.12.2022. Kampanjaan liittyvät valinnat suoritetaan kerran kuukaudessa vuoden 2022 aikana.

Palkinnot ja niiden arvonta

Palkintona valitsemme kampanjan aikana yhden ennalta sovitun seniorin toiveen tai unelman kerran kuukaudessa. Palkinnon arvo vaihtelee toteutettavan toiveen mukaisesti. Olemme voittajiin suoraan yhteydessä toiveen toteuttamista varten.

Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumisoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomessa asuvilla luonnollisilla henkilöillä. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille saapumattomista viesteistä tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista viesteistä. Järjestäjän tytäryhtiöiden, alihankkijoiden, yhteistyökumppaneiden tai kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailun ajankohta ja voittajien valitseminen

Kilpailuaika on ilmoitettu erikseen. Voittajat valitaan kilpailuajan päättyessä.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta sekä suoramarkkinointirekisterin tietosuojaselosteesta.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu

Toiveita toteutetaan vain Suomessa. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista palkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa force majeure -tapauksista. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli emme tavoita voittajaa seitsemän (7) päivän sisällä, palkinnolle valitaan uusi voittaja. Voit osallistua kilpailuun vain yhden kerran.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa toiveen toteutus ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Verot

Järjestäjä sitoutuu maksamaan kilpailussa mainitusta palkinnosta aiheutuvat mahdolliset verot

Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Muuta

Kilpailuun osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he voivat saada informaatiota Suomen Seniorihoivan palveluihin liittyen sekä että heidän antamiaan yhteystietoja voidaan käyttää yhteydenottoon.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi hallinnoimillaan sivustoilla tai tileillä.

Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.