Företag

Suomen Seniorihoiva - asiakaspalvelu tiimi

Finlands Seniorvård Ab är ett helt inhemskt, finskägt företag inom vårdsektorn. Vi är en ansvarsfull aktör och tar hand om alla arbetsgivarens skyldigheter och avgifter. Vi har även en omfattande ansvarsförsäkring och patientförsäkring för oförutsedda situationer. Dessutom skänker vi varje år en del av intäkterna från vår verksamhet till välgörenhet till förmån för äldre och personer som lider av minnesstörningar.

100 % Inhemskt företag

Vi erbjuder våra tjänster till alla som behöver dem på ett högkvalitativt sätt och till ett rimligt pris, eftersom varje senior är viktig och unik för oss. Vi strävar efter en mycket hög kundnöjdhet i allt vi gör. Alla våra medarbetare är noga utvalda, och de genomgår en omsorgsfull introduktion till arbetet för att kunna möta olika kunders individuella behov.

 

Suomen Seniorihoiva Finlands Seniorvård Suvituuli Kuivalainen
Suvituuli Kuivalainen
Servicekoordinator
050 349 4233
suvituuli@suomenseniorihoiva.fi

Suomen Seniorihoiva Finlands Seniorvård-Titta-Olander-Järvinen
Titta Olander-Järvinen
Servicekoordinator
050 304 2555
titta@suomenseniorihoiva.fi

 

Suomen Seniorihoiva Finlands Seniorvård Milja Hänninen
Milja Hänninen
Servicekoordinator
050 533 5700
milja@suomenseniorihoiva.fi

Suomen Seniorihoiva Finlands Seniorvård Diana Lemström
Diana Lemström
Servicekoordinator
050 380 3300
diana@suomenseniorihoiva.fi

 

Suomen Seniorihoiva Finlands Seniorvård Anni Siintola
Anni Siintola
Rekryteringskoordinator
050 546 5454
anni@suomenseniorihoiva.fi

Rita Jussila - Suomen Seniorihoiva Finlands Seniorvård
Rita Jussila
Kommunikations- och personalchef
050 304 2272
rita.jussila@suomenseniorihoiva.fi

 

 

Vi erbjuder en förstklassig service till seniorer i deras eget hem i huvudstadsregionen och de omgivande kommunerna. Samtidigt utvidgar vi vår verksamhet till att omfatta hela landet.

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat oss Nyckelflaggan som ett erkännande för service som sysselsätter i Finland.

Suomen_Seniorihoiva_Oy_Finlands_seniorvard - Finlands starkaste   Finlands Seniorvård - Framgångs företag 2021 Finlands Seniorvård - Tillväxt företag 

Dessutom hör vi till tjänsten Pålitlig Partner, och vi är medlem i Företagarna i Finland.

Suomen Seniorihoiva Yrittäjät

 

Vårt företags värden:

Humanitet

Vi behandlar våra kunder humant, med respekt och genom att förstå deras behov och situation. Vi visar empati, hänsyn och intresse gentemot kunden.

Värdighet

Vi vill att varje kund ska känna sig värdefull. Vi behandlar våra kunder med respekt och stöder deras rätt till ett värdigt liv.

Etik

All vår verksamhet styrs av etik. Vi agerar ansvarsfullt, rättvist och i enlighet med god sed.


Pålitlighet

Du kan alltid lita på vårt ord. Vi håller överenskomna löften till kunden och tar ansvar för saker som tillhör vårt ansvarsområde.