Prislista

0 h+
Lyckade servicetimmar
0 +
Nöjda kunder
0 +
Anställda

Här hittar du våra priser för Nyland och övriga Finland.

Våra tjänster grundar sig alltid på en skriftlig vård- och serviceplan där servicebehovet definieras mer detaljerat.

Nedan hittar du den aktuella prislistan för din bostadsort.

Kom ihåg att du kan få 60 % skatteavdrag för hushållstjänster eller vara berättigad till servicesedlar som beviljas av kommunen. En del av kostnaderna för vårdtjänster kan även täckas med vårdbidrag för pensionstagare.

Efter hushållsavdraget i beskattningen är vår timtaxa 15,60 €/h för tjänsterna.

Våra tjänster varierar lite beroende på området, men du kan enkelt kontrollera din bostadsorts situation genom att kontakta vår kundtjänst.

Det finns en separat prislista för våra hemläkaretjänster.

Prislista för Nyland:

Lätta uppgifter

44
€/h
 • Sällskap och hjälp med ärenden
 • Hjälp med dagliga sysslor
 • Butiks- och apoteksbesök
 • Motion och utomhusaktiviteter
 • Lätt hushållsarbete
 • Lätt regelbunden städning
Populärast

Krävande uppgifter

49
€/h
 • Krävande stödinsatser
 • Hjälp med toalettbesök
 • Långt framskridna sjukdomar
 • Palliativ vård i hemmet
 • Storstädning och tyngre hushållsarbete
 • Vikarietjänster för närståendevård

Hemsjukvård och fysioterapi

95
€/h
 • Uppföljning av hälsotillstånd och symptom
 • Uppföljning avblodtryck och blodsocker
 • Dosering och administrering av läkemedel
 • INR-mätningar
 • Öronspolning
 • Injektion

Prislistan för övriga Finland:

Lätta uppgifter

39
€/h
 • Sällskap och hjälp med ärenden
 • Hjälp med dagliga sysslor
 • Butiks- och apoteksbesök
 • Motion och utomhusaktiviteter
 • Lätt hushållsarbete
 • Lätt regelbunden städning
Populärast

Krävande uppgifter

44
€/h
 • Krävande stödinsatser
 • Hjälp med toalettbesök
 • Långt framskridna sjukdomar
 • Palliativ vård i hemmet
 • Storstädning och tyngre hushållsarbete
 • Vikarietjänster för närståendevård

Hemsjukvård och fysioterapi

95
€/h
 • Uppföljning av hälsotillstånd och symptom
 • Uppföljning avblodtryck och blodsocker
 • Dosering och administrering av läkemedel
 • INR-mätningar
 • Öronspolning
 • Injektion

Myndighetsstöd – fr. 95 €/h (moms 0 %)

Vi hjälper och ger råd även i olika slags myndighetsärenden och ansökningar.

Exempel på våra tjänster inom myndighetsstöd:

 • Hjälp med ansökan om hushållsavdrag
 • Hjälp med ansökningar till FPA
 • Genomgång och intygande vid behov av vårdsedel
 • Genomgång och vid behov bevittnande av intressebevakarfullmakt
 • Hjälp och rådgivning vid bouppteckning

Myndighetsstöd

95
€/h
 • Ansökan om hushållsavdrag
 • Hjälp med ansökningar till FPA
 • Genomgång av vårdönskemålformulär
 • Genomgång av intressebevakarfullmakt
 • Rådgivning vid bouppteckning