Suomen Seniorihoiva

Siiri Laine

HR-koordinator050 4787 711
Suomen Seniorihoiva

Siiri är en fysioterapeut med en examen från en högre yrkeshögskola och har arbetat mångsidigt med äldre. Siiri är en del av vårt HR-team och deltar aktivt i bland annat rekryteringen av nya medarbetare. När du söker jobb hos oss är det sannolikt att du träffar Siiri under en intervju. Med sitt leende och flitiga attityd är Siiri lätt att komma överens med.