Suomen Seniorihoiva

Samuli Koskinen

Operativ chef050 435 5913
Suomen Seniorihoiva

Samuli Koskinen

Operativ chef
050 435 5913
samuli@suomenseniorihoiva.fi

Sympatiska Samuli är specialiserad på geriatriskt vårdarbete och hemtjänster och fungerar också som vår operativa ledare för hela Finland.